Pri BISL pričakujemo, da udeležba naših učencev ne pade pod 92 %. Na tak način lahko študenti v celoti izkoristijo možnosti izobraževanja, ki so jim na voljo.

Drop-Off in začetek pouka


Začetek pouka je ob 7.50. Otroke lahko pripeljete med 7.15 in 7.45 na za to predvideno območje pred šolo. Prosimo vse starše, da upoštevate ta čas.

Območje za izstop je označeno z modrim kvadratom na parkirišču ob igrišču. Upoštevajte, da je omejitev hitrosti na tem območju 10 km/h.

Če morate starši vstopiti v šolo z otrokom, lahko parkirate na javnem parkirišču in uporabite sprednji vhod.

Zaradi varnosti sledite poslikanim stopinjam ali prometnim stožcem, kjer je to mogoče, da varno pridete do vhoda. Parkirna mesta pred Early Years so rezervirana za starše predšolskih otrok, ki spremljajo svoje otroke do/od vhoda za predšolske otroke.

Študenti, ki pridejo po 7.50, bodo morali vstopiti skozi glavni vhod in se prijaviti na recepciji. Če učenci pridejo pozno, bodo zamudili čas zbora ali razrednega krožka v začetnih razredih in to bo prikazano v njihovi šolski evidenci.


Prevzem


Šolski dan se konča ob 14.45. Prevzem je med 14.50 – 15.00.

Učence prevzamejo starši/skrbniki na območju za prevzem (modri kvadrat pri igrišču) in ne na recepciji oziroma glavnem vhodu. Starše prosimo, da svoje avtomobile parkirajo samo na javnem parkirišču.

Šolska igrišča so izven šolskega časa zaklenjena in se jih ne sme uporabljati brez nadzora osebja.

Recording Absence


Za kakršne koli zahteve v zvezi s počitnicami med semestrom se starši obrnite na šolski pravilnik o prisotnosti.

Prošnje za odsotnost med semestromnaj bi bile vložene zgolj v kolikor gre za nujno potrebno odsotnost in niso samodejno odobrene. Za dovoljenje je treba pisno zaprositi ravnatelja z obrazcem Leave of Absence Request.