Dokazano je, da če so učenci srečni, so tudi bolj uspešni.

Spodbujanje, spoštovanje in negovanje interesov učencev, tudi izven učnega načrta, igra pomembno vlogo v njihovem akademskem razvoju.

Na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani se bo imel vaš otrok priložnost udeležiti širokega nabora obšolskih aktivnosti od športa, glasbe, umetnosti, jezikov, in prostovoljstva, do novinarstva, tako med poukom kot tudi po pouku.

Šola ponuja paleto dejavnosti v obliki krožkov, izletov in priložnosti, ki so namenjene učencem, da preizkusijo nove stvari, se naučijo novih veščin, razvijajo svoje talente ter delajo v ekipah, pridobijo na samozavesti in razvijejo ljubezen do učenja.

Obšolski program

Popoldanski krožki – Preberite si več

Na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani se bo imel vaš otrok priložnost udeležiti širokega nabora obšolskih aktivnosti od športa, glasbe, umetnosti, jezikov, in prostovoljstva, do novinarstva, tako med poukom kot tudi po pouku.

Več informacij o naših popoldanskih krožkih lahko najdete tukaj.

Izleti in učenje na prostem – Preberite si več

Del naše filozofije je, da naši otroci čim več časa preživijo na prostem.

Učenje na prostem učencem omogoča, da pridobijo izkušnje iz prve roke in svoje znanje preizkusijo tudi v praksi. Izleti učencem nudijo bogate učne izkušnje, izboljšujejo njihovo znanje in sposobnost kritičnega razmišljanja, razvijajo razumevanje lokalnega območja, njegove geografije, zgodovine, ljudi in kulture ter krepijo samozavest.

Slovenija je prežeta za naravnimi znamenitostmi, bogato zgodovino in je polna živahnih kulturnih priložnosti. Aktivno preživljanje časa na prostem je tipično za Slovenijo, zato si prizadevamo, da to vključimo tudi v naš učni načrt.

Ekskurzije – Preberite si več

Učenci se lahko med letom udeležijo številnih zanimivih ekskurzij. Ti izleti so običajno povezani z določeno temo, o kateri se učijo in učencem omogočajo, da se povezujejo tudi z drugimi šolami in našo širšo skupnostjo.

V okviru ekskurzij učence pogosto peljemo na ogled zgodovinskih znamenitosti, umetniških razstav ali tovarn, udeležujejo se kulturnih dogodkov ali prakse ter hodijo na pustolovske izlete v naravo.

Šola v naravi – Preberite si več

Šola v naravi zajema izlete po Sloveniji ali tujini, kjer učenci tudi prenočijo. Takšni izleti učencem nudijo izjemno priložnost za osebni in socialni razvoj ter za medsebojno sodelovanje. Šola v naravi zajema izlete do drugih šol ali celo v tuje države, z namenom medpredmetnega povezovanja.

Učenci se prvič udeležijo šole v naravi na primarni stopnji in z izleti nadaljujejo tudi tekom sekundarne stopnje.

Učenci iz 3. - 6. razreda se šole v naravi udeležijo 2- do 5-dnevne ekskurzije enkrat ali dvakrat letno.

Šola v naravi predstavlja pomembni del učnega načrta za 7. - 13. razred. Vsi učenci sekundarne stopnje se izletov udeležijo nekajkrat na leto, kjer sodelujejo v sezonskih dejavnostih, ki izboljšajo njihovo počutje in razvoj. Jesenske aktivnosti navadno vključujejo gorsko kolesarjenje, taborjenje, orientacijske vaje, pleyanje in treking. V zimskem času se udeležujejo smučanja ali teka na smučeh, deskanja na snegu ali celo vožnje s pasjo vprego. V sklopu poletne šole v naravi se običajno odpravijo do jezer ali rek, kjer se učenci lahko udeležijo vodnih športov kot so vožnja s kajakom, rafting, jadranje ali sufanje.

Šola v naravi ni obvezna, saj ni vključena v šolnino. Vseeno pa vse učence spodbujamo, da se udeležijo teh čudovitih izkušenj.

Učne veščine & svetovanje glede vpisa na fakulteto – Preberite si več

Učencem naše srednje šole, od 10. do 13. razreda nudimo dodatno podporo za učinkovito in samostojno učenje preko našega programa učnih veščin. To jim pomaga, da dodatno razvijejo svoje organizacijske sposobnosti ter učinkovite tehnike ponavljanja in pripravljanja na izpite in izboljšajo svoje akademske pisne sposobnosti.

Učenci Sixth Form imajo veliko časa za samostojno učenje. To jim omogoča, da se lotijo ​​raziskovanja, pripravijo na učne ure ali dokončajo naloge. Razvijanje uspešnih učnih navad gradi pomemben most med šolo in univerzo, tako v družbenem kot tudi v akademskem razvoju.

Učence spodbujamo, da so proaktivni v procesu načrtovanja svojega prihodnjega izobraževanja in poklicne poti, ter da svoje odločitve temeljijo na celostnem premisleku o svojih sposobnostih, poklicnih aspiracijah in specifičnih univerzitetnih zahtevah.

Ravnatelj Sixth Form naše učence iz 12. In 13. razreda vodi in usmerja na tedenskih sestankih, kjer jim individualno svetuje glede vpisa na fakulteto, kariernega razvoja in jim pomaga razviti spretnosti, ki so potrebne za nadaljnji študij, kot so izpolnjevanje prijav, pisanje življenjepisov in jih pripravlja na morebitne razgovore. Ko je mogoče, se učenci udeležujejo tudi različnih univerzitetnih in poklicnih sejmov.

Učenci in vodenje – Preberite si več

Učencem ponujamo in jih spodbujamo, da prevzamejo različne vodstvene vloge v naši šolski skupnosti, od 'Dnevnih pomočnikov' v vrtcu do prostovoljcev v Sixth Form, ki pomagajo pri načrtovanju in vodenju dogodkov in projektov. Mnogi postanejo člani Sveta učencev in sodelujejo v aktivnostih za skupnost znotraj ali zunaj šole.

Svet učencev je ekipa izvoljenih razrednih predstavnikov, ki nato zastopajo vse učence in sodelujejo z učitelji in starši za izvedbo aktivnosti, ki koristijo celotni šolski skupnosti. Svet učencev predstavljajo t.i. Head Boy in Head Girl, ki so izvoljeni na primarni in sekundarni stopnji. Svet predstavlja poglede učencev primernim članom šolske skupnosti, kot je na primer Šolska vodstvena ekipa ali PTA (svet staršev) ter daje redne povratne informacije vsem učencem o napredku proti določenim aktivnostim in ciljem. Prefekti so na voljo za pomoč učencem in učiteljem na različne načine, vključno s podporo knjižnici ali nadzorovanjem šolskih hodnikov med odmori. Hišni kapetani motivirajočlane svojih šolskih hiš, da skozi celo šolsko leto pridobijo čim več hišnih točk, ne le med športnimi dogodki, temveč tudi za učne in izvenšolske uspehe.

Skrb za skupnost (C4C) – Preberite si več

C4C vključuje tako učence primarne kot učence sekundarne stopnje in se osredotoča na izgradnjo podporne šolske skupnosti, ki temelji na skrbnih odnosih in pozitivnih povezavah med šolo, učenci, starši in širšo skupnostjo. C4C spodbuja pozitivno socialno, čustveno in akademsko okolje, kjer učenci prevzamejo odgovornost za njihovo lastno učenje in obnašanje, razvijejo motivacijo in skrb za širšo skupnost ter se učijo vrednot skrbi in spoštovanja druga drugega. C4C dobrodelnost in družabni dogodki so organizirani skozi celo leto in v njih lahko sodeluje cela šola.