Odlična Britanska mednarodna šola v Ljubljani ponuja tradicionalno britansko izobraževanje s personaliziranim pristopom k učenju.

Prizadevamo si ustvariti pozitivno, varno in negovalno učno okolje, v katerem so vsi obravnavani individualno. Otroke motiviramo in jih učimo iznajdljivosti ter skrbnosti do sebe in drugih.

Naša vizija je v učencih vzbuditi strast do učenja in raziskovanja v tem edinstvenem mednarodnem okolju.

Zaradi česa je Britanska mednarodna šola v Ljubljani posebna?

BISL je del skupine Orbital Education, ki nam zagotavlja dostop do najnovejšega izobraževalnega razmišljanja in inovativnih metod poučevanja iz Združenega kraljestva. S tem nam omogočajo zagotavljanje najkakovostnejšega izobraževanja za naše učence. Šola je akreditirana članica COBIS (Council of British International Schools). Redno je ocenjena s strani BSO (British Schools Overseas), prav tako pa je članica skupine CIS (Council of International Schools).

Izvrstni učitelji so center naše odlične šole in pozitivno vplivajo na razvoj učencev. Naši britanski učitelji so usposobljeni v Združenem kraljestvu, kar zagotavlja visok standard poučevanja. Naši specializirani učitelji jezikov pa so vsi usposobljeni v svojem izbranem jeziku. Skupaj si prizadevamo zagotoviti odlično izobrazbo, ki naše učence pripravi na njihov uspeh v prihodnosti.

Ponosni smo, da smo resnično mednarodna šola, z več kot 40 različnimi narodnostnimi. Vzpostavljamo tesne odnose med učenci, starši in učitelji ter prilagajamo svoj učni načrt tako, da v celoti izkoristimo priložnosti, ki jih ponuja naša večkulturna skupnost za sodelovanje, medsebojno učenje in razvoj resnično globalne perspektive.

Na BISLu poudarjamo britansko tradicijo, kar zajema akademski uspeh, predvsem pa nudenje individualne podpore učencem tekom celotnega šolanja. Naši izvrstni učitelji si resnično prizadevajo spoznati svoje učence in njihove interese, prilagajajo učne ure potrebam vsakega otroka in skrbijo, da se razvijajo v srečne, razgledane in samozavestne osebe.

Za tako pisano mednarodno skupnost, ni presenetljivo, da za mnoge učence angleščina ni materni jezik. Nudimo obširendodatni pouk angleškega jezika, ki je vključen v šolski načrt, za tiste učence, ki niso materni govorci. S tem jim omogočimo, da pridobijo na samozavesti in izpilijo svoje besedišče. Ob vpisu na šolo, določimo raven podpore, ki jo učenci potrebujejo in starše redno obveščamo o napredku.

Zelo smo ponosni na svojo akademsko odličnost. Naši učenci redno dosegajo odlične rezultate, ki so boljši od svetovnega povprečja: 65% učencev, ki so opravili IGCSE izpite in 75% učencev, ki so opravili A Level izpite konec šolskega leta 2020/21, je prejelo najvišje možne ocene, A* in A. Ob zaključku Sixth Form-a (zadnji dve leti srednje šole), lahko nadaljujejo šolanje na najprestižnejših univerzah po svetu, saj so bili do sedaj vedno sprejeti na želene fakultete.

Naš program obšolskih dejavnosti je zelo razgiban. Učence spodbujamo, da izkusijo različne aktivnosti, pa naj bo to šport, dramska igra, pevski zbor, robotika, tuji jeziki ali pa debatni krožek, kjer lahko negujejo svoje naravne talente in pridobivajo nova znanja ter veščine. Naš sistem “šolskih hiš” oz. “domov” (t.i. House System) prispeva k pristni britanski šolski izkušnji in pri učencih spodbuja timski duh in povezanost. Starejši učenci vodijo svoje mlajše vrstnike v vrsti hišnih izzivov, v katere se vsi, vključno z učitelji, aktivno vključujejo skozi celo šolsko leto.

Naše vrednote nas vodijo vsak dan:

BISL zagotavlja izjemne pogoje za duhovni, moralni, družbeni ter kulturni razvoj učencev. Širjenje teh vrednot med učence je ključna moč šole.

Inšpekcijsko Poročilo PENTA 2021