BISL zagotavlja skrbno in negovalno okolje, ki otrokom omogoča, da napredujejo in uživajo v učenju.

Učenje temelji na okvirjih angleškega nacionalnega učnega načrta za zgodnja leta s tematskim pristopom, ki ga še izboljšuje učenje s prostim tokom oziroma t.i. free-flow.

Ponujamo vznemirljiv in izzivov poln učni načrt, ki temelji na našem opazovanju otrokovih potreb, interesov in faz razvoja na sedmih področjih učenja, ki otrokom omogočajo doseganje in preseganje ciljev zgodnjega učenja.

Vseh sedem področij učenja in razvoja je pomembnih in medsebojno povezanih. Tri področja pa so še posebej ključna za spodbujanje otrokove radovednosti in navdušenja nad učenjem ter za gradnjo njihove kapacitete za učenje, ustvarjanje odnosov in uspeh.

Otrokom je na voljo širok nabor bogatih izkušenj iz prve roke, preko katerih raziskujejo, kreativno razmišljajo in so aktivni. Naš cilj je razviti pozitiven odnos do učenja, samozavesti, komunikacije in fizičnega razvoja.

Starši so vključeni na vsaki stopnji razvoja in so redno obveščeni o napredku svojega otroka. Naša predšolska ekipa tesno sodeluje z osnovnošolsko ekipo, da zagotovimo našim učencem nemoten prehod v osnovno šolo.