Dostop do najpogostejših vprašanj

Z veseljem vam pomagamo

Kakšnemu učnemu načrtu bo sledil moj otrok na British International School v Ljubljani?

Na BISL-u naši učenci sledijo angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu, ki je izboljšan, prilagojen tako, da ustreza našim potrebam. V srednji šoli se učenci pripravljajo na IGCSE in A-Level izpite, ki jih izvajata Cambridge in AQA.

Vsi predmeti, razen slovenščine in francoščine, se poučujejo v angleščini.

Kateri predmeti so vključeni v učni načrt ?

Poudarek je na branju, razumevanju ter pisanju.  Vse od vrtca in pa v začetku primarne stopnje. Pristop temelji na različnih temah, kjer učenci pokrivajo področja znanosti, zgodovine, geografije,umetnosti, jezikov in telesne vzgoje.

V sekundarni stopnji se učenci srečajo s številnimi obveznimi predmeti lahko pa tudi izberejo določene predmete iz katerih potem opravljajo IGCSE in A Level izpite.

V srednji šoli so v učnem načrtu angleški jezik, angleška književnost, matematika, biologija, kemija, fizika, računalništvo, zgodovina, geografija, poslovne študije, ekonomija, psihologija, slovenščina, francoščina, umetnost in oblikovanje, glasba, športna vzgoja, državljanstvo in PSHE ( osebna, socialna in zdravstvena vzgoja )


Kako se bo spremljal napredek mojega otroka?

Skozi celotno šolsko leto se napredek učencev dosledno spremlja glede na standarde angleškega nacionalnega učnega načrta z metodami ki nam pomagajo ugotoviti ali dosegajo učne cilje, prav tako pa potekajo redna interna ocenjevanja.

Moj otrok pozna le osnove angleškega jezika - kako se bo spopadel s tem ?

Ker se naši šoli pridružujejo učenci z vseh koncev sveta, je povsem običajno da poznajo le osnove angleščine, nekateri pa se priključijo tudi brez kakršnegakoli znanja. Vsi naši učitelji imajo izkušnje z nudenjem podpore učencem, ki potrebujejo dodatni pouk angleščine ( EAL ).

Naš učni načrt je diferenciran tako, da ustreza različnim potrebam učencev EAL. Več o programu preberite tukaj.

Ali imajo učenci domačo nalogo?

Domače naloge so pomemben del šole in so potrebne za utrjevanje znanja. Od učencev se pričakuje da opravijo naloge ki jim jih naložijo učitelji. Del domače naloge lahko predstavlja tudi branje ali manjše projektne naloge. Količina domače naloge ni tako obsežna kot je v javnih šolah, saj večino dela opravijo med poukom.

Ali mora otrok nositi šolsko uniformo?

Ja, vsi učenci morajo nositi uniformo, saj želimo da so vsi enakovredni. Več o uniformi si preberite tukaj.

Ali slovensko ministrstvo za izobraževanje priznava BISL kot šolo?

Da. V juniju 2016 je bil sprejet nov zakon, ki je ovrgel prejšnje formalnosti za »šolanje na domu« slovenskih otrok starih od 6-15 let, ki so v resnici obiskovali mednarodno šolo. Ta zakon je pripoznal mednarodne izobraževalne programe (ZIMPVI– RS46/16) kot enakovredne dokončanju izobrazbe v slovenski šoli in zahteval od mednarodnih šol vključitev določenih specifičnih elementov v učni načrt, na primer vsi učenci morajo opraviti 140 ur slovenskega jezika letno. Ta novi zakon pomeni, da lahko slovenski učenci obiskujejo BISL brez skrbi, da bo to prepoznano kot sprejemljiva in enaka alternativa lokalni šoli.