Razporeditev v razrede


Umestitev vašega otroka v ustrezni razred je zelo pomembna za njegov razvoj. Učence razporedimo v razred na podlagi naslednjih meril:

  • Datuma rojstva

  • Akademskega ozadja (na primer, da ste že končali določen letnik v britanskem sistemu na prejšnji šoli).

  • Posebnih okoliščin, ki temeljijo na opažanjih in iz posebnih socialnih/čustvenih (neakademskih) razlogov.

Čeprav je vsak učenec obravnavan individualno, na podlagi najboljših praks otroke uvrščamo vedno v njihovo starostno skupino, ne glede na ostale dejavnike.

Naša šola si pridržuje pravico, da na podlagi strokovne presoje prestavi učenca v drug razred in/ali letnik po skrbnem premisleku in jasni komunikaciji s starši, če menimo, da učenec ni optimalno umeščen.

Starost po merilih britanskih šol

Vodnik, v kateri razred se bo otrok vključil glede na starost
DATUM ROJSTVAZAKLJUČEK ŠOLANJAŠOLSKO LETO 2021 - 2022ŠOLSKO LETO 2022 - 2023
01.09.2018 - 31.08.20192037-EYFS Nursery
01.09.2017 - 31.08.20182036EYFS NurseryEYFS Reception
01.09.2016 - 31.08.20172035EYFS ReceptionYear 1
01.09.2015 - 31.08.20162034Year 1Year 2
01.09.2014 - 31.08.20152033Year 2Year 3
01.09.2013 - 31.08.20142032Year 3Year 4
01.09.2012 - 31.08.20132031Year 4Year 5
01.09.2011 - 31.08.20122030Year 5Year 6
01.09.2010 - 31.08.20112029Year 6Year 7
01.09.2009 - 31.08.20102028Year 7Year 8
01.09.2008 - 31.08.20092027Year 8Year 9
01.09.2007 - 31.08.20082026Year 9Year 10
01.09.2006 - 31.08.20072025Year 10Year 11
01.09.2005 - 31.08.20062024Year 11Year 12
01.09.2004 - 31.08.20052023Year 12Year 13
01.09.2003 - 31.08.20042022Year 13-

Mednarodni Ekvivalenti


Izobraževalni sistemi se po svetu razlikujejo. Tukaj je mednarodni pregled različnih izobraževalnih sistemov za primerjavo.

Merila za sprejem


Kot neselektivna šola nimamo meril za sprejem ali jezikovnih zahtev za učence, ki vstopajo v predšolske in osnovne šole (do vključno 6. letnika). Da bi našim dijakom omogočili popoln dostop do učnega načrta za zunanje izpite po 10. letniku, pa bodo dijaki, ki se prijavljajo za vpis v srednjo šolo (7 letnik in več), potrebovali določeno raven znanja angleščine, ki bo ocenjena pred sprejemom.

Ponujamo obsežen program angleščine kot dodatnega jezika (EAL) za tiste študente, ki potrebujejo dodatno podporo na tem področju.

Poleg stopnje znanja angleščine bo sprejem študentov v 12. letnik odvisen tudi od njihovih prejšnjih rezultatov izpita IGCSE (ali enakovrednega).

Učenci, stari 6 let in več, bodo opravili preizkus kognitivnih sposobnosti (CAT4) pred sprejemom ali po njem, da bomo lahko razumeli