Naš učni načrt za primarno stopnjo je obsežen, tematski in ustvarjalen, z jasnimi učnimi procesi in posebnimi učnimi cilji.

Temelji na angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu in je še dodatno izboljšan s tematskim pristopom. To zagotavlja učni program, ki je akademsko strog, a hkrati tudi vznemirljiv in aktiven. Spodbuja osebno učenje - sodelovanje, komunikacijo, vztrajnost, premišljenost in spoštovanje - ter mednarodno miselnost - spoštovanje in razumevanje drugih perspektiv, kultur in jezikov.

5 ali 6-tedenske enote zajemajo različne teme, ki so  primerne za različne starostne skupine. Na primer, učenje v 1. in 2. razredu lahko vključuje teme, kot sta ‘Počitnice’ ali ‘Igrače’, ki otrokom omogočajo, da se opirajo na svoje neposredne izkušnje. Starejši otroci preučujejo bolj zapletene teme, kot sta učenje o ‘Vremenu in podnebju’ ali o ‘Človeškem telesu’.

Spodnje informacije predstavljajo oris ključnih stopenj na primarni stopnji.

Primarna stopnja

Key Stage 1 – za učence stare 5 do 7 let

1. in 2. razred

V Key Stage 1 (KS1) je ključen poudarek na razvoju pismenosti in računanja. Tako otroci v celoti razvijejo temeljne gradnike za nadaljnje učenje. Specializirani učitelji prek različnih dejavnosti, razvijajo ti dve področji in hkrati učence spoznajo s francoščino, slovenščino, plesom in glasbo. 

Učencem, katerih materni jezik ni angleščina, nudimo dodatno podporo preko našega obširnega dodatnega pouka angleškega jezika (EAL). S tem jim omogočimo, da pridobijo na samozavesti in izpilijo svoje besedišče.
Vsak razred ima majhno razmerje med učitelji in učenci, kar omogoča bolj personalizirano učenje in učitelju omogoča prilagoditev učnih ur posameznim učencem.
Key Stage 2 – za učence stare 7 do 11 let

Years 3 to 6

Key Stage 2 gradi na močnih temeljih postavljenih v Key Stage 1, ki pripravljajo učence na naslednjo stopnjo njihovega izobraževanja. Vsebina predmetov in pristop k poučevanju zagotavljajo nemoteno nadaljevanje učenja.

V Key Stage 2 učenci še naprej pridobivajo znanja s področja jezikov, matematike, znanosti in umetnosti. Pouk je obogaten s projektnim delom, predstavitvami in razstavami, s poudarkom na znanosti, matematiki in drugih področjih učnega načrta.

Vsem učencem nudimo dodatno podporo prek obširnega dodatnega pouka angleškega jezika oz. programa Angleščina kot dodatni jezik (EAL), da se jim zagotovi čim hitrejši dostop do učnega načrta.

Napredek vašega otroka bomo redno spremljali z uporabo standardiziranih gradiv, ki merijo znanje angleščine in matematike. Na vsakem koraku otrokovega razvoja se zavedamo specifičnih področij učenja in opazujemo, če otroci kje potrebujejo dodatno podporo. Posledično jim lahko vedno zagotovimo dodatne izzive in spodbujamo njihov napredek.

Prav tako prepoznamo in razvijamo talente nadarjenih učencev tako, da jim nudimo dodatne priložnosti, kjer lahko pridejo do izraza njihove posebne spretnosti in veščine.