Za tiste družine ki so na BISL-u že nekaj let, je naš hišni sistem že nekaj povsem običajnega, za nekatere nove starše pa je to morda še neznanka.

Vsi učenci so ob vpisu naključno razporejeni v eno izmed naših štirih šolskih hiš - Emerald, Hessonite, Sapphire, in Zircon. 

Naš hišni sistem spodbuja pozitivno in vključujočo kulturo v šoli, ter vpliva na akademski kot socialno-čustveni razvoj.  Učence prav tako spodbuja k sodelovanju pri pouku, saj s tem pridobivajo točke, ki prispevajo k uspehu hiše kateri pripadajo.

Prednosti celotnega šolskega sistema vključujejo:

Sistem vključuje vse učence v športne, akademske ter umetniške podvige.

Med učenci spodbuja pozitivno samopodobo, samoidentiteto, pripadnost, integriteto, timsko delo in ponos.

Podpora vrstnikov za spodbujanje pozitivnega vzdušja in pomoč pri razvoju skupnega cilja med šolskim osebjem in učenci.

Spodbujanje odgovornosti in sodelovanja, komunikacije ter vodstvenih veščin.

Veščine, ki so uporabne pri razgovorih za službo ter karierni razvoj.

Nenehno in dosledno spodbujanje učencev, da dosežejo najboljše.

Hiše tekmujejo med seboj v prijateljskem okolju.

Zaupamo v to, da bodo kapitani hiš in starejši učenci v vsaki hiši posebaj, poskrbeli za naše mlajše učence. To bo idealna priložnost da se starejši učenci sami naučijo vodstvenih in organizacijskih veščin.

Ko se otrok pridruži naši skupnosti, s tem postane tudi član določene hiše skupaj z vsemi zaposlenimi v šoli.

Ob koncu šolskega leta se zmagovalni hiši podeli "hišni pokal", ki je v šoli razstavljen skozi celotno, novo šolsko leto.

Cilj vseh učencev v šoli je zbrati točke za svojo hišo. Vsak dan, vsak teden in vsak mesec tekmujejo proti ostalim hišam tako, da skušajo doseči čim večje število hišnih točk s sodelovanjem pri pouku, prav tako pa pridobivajo točke na športnih prireditvah in na ostalih akademskih tekomovanjih.