Naš pristop temelji na najboljšem britanskem in mednarodnem izobraževalnem sistemu, ki zagotavlja sodobno, relevantno in privlačno izobraževanje v angleščini tako za tuje in domače učence v Sloveniji.

Učenci sledijo angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu, kjer so predmeti in vsebine prilagojeni, da ustrezajo našim mednarodnim potrebam.

Naš učni načrt za sekundarno stopnjo je obsežen in akademsko strog, zaključi pa se z IGCSE izpiti, ki jih izvajajo vodilne izobraževalne in izpitne inštitucije iz Velike Britanije.

Spodnje informacije predstavljajo oris ključnih stopenj na sekundarni stopnji.

Sekundarna stopnja

Key Stage 3 – za učence stare 11 do 13 let

7. do 9. razred

Key Stage 3 zajema prehod iz bolj strukturiranega okolja osnovne šole in pripravlja učence na samostojni študij, potreben za IGCSE in A Level izpite. Vsebina angleškega nacionalnega učnega načrta je nekoliko prilagojena našemu mednarodnemu okolju. Naš pristop temelji na razvoju osnovnih znanj in konceptov ter izgradnji trdnih temeljev za IGCSE in A Level.

Vsi učenci so vključeni v program, ki vključuje širok spekter predmetov, ki vsem omogoča odkrivanje in razvoj njihovih posebnih interesov in talentov.

Predmeti, ki so učencem na voljo so: angleščina, matematika, znanost, IKT, zgodovina, geografija, umetnost in oblikovanje, glasba, telovadba, slovenščina in francoščina (oba jezika sta na različnih ravneh). Učencem nudimo tudi dodatno podporo v okviru obširnega dodatnega pouka angleškega jezika (EAL). S tem jim omogočimo, da pridobijo na samozavesti in izpilijo svoje besedišče.

Key Stage 4 – za učence stare 13 do 16 let

10. in 11. razred

Učni načrt v 10. in 11. razredu ponuja širino in uravnoteženost, pri čemer vodi do certifikata IGCSE, podeljenega s strani CAIE (Cambridge Assessment International Education) - vodilnega svetovnega britanskega ponudnika kvalifikacij - in AQA (Assessments and Qualifications Alliance) - največja izpitna komisija Združenega kraljestva. Te izpite opravljajo učenci v več kot 160 državah po vsem svetu.

Da bi razvili svoje miselne sposobnosti, se vse učence spodbuja, da so ustvarjalni in samostojni pri učenju ter raziskovanju.

Učenci običajno izberejo devet predmetov, iz katerih potem opravljajo IGCSE izpite ob koncu 11. razreda. Vsi učenci sledijo osnovnemu učnemu načrtu, ki vključuje izpite iz angleškega jezika in literature, matematike, biologije, kemije in fizike. Na urniku imajo obvezno tudi športno vzgojo, vendar ob koncu šolskega leta iz tega predmeta ne opravljajo izpitov.

Po temeljitem pogovoru z učiteljem o interesih in željah posameznika, ki med drugim zajema tudi pogovor o nadaljnjem študiju, učenci izberejo štiri dodatne izpitne predmete. Izbirajo lahko med računalništvom, zgodovino, geografijo, podjetništvom, francoščino, glasbo ter umetnostjo in oblikovanjem.