Vsi učenci bi morali imeti možnost, da uspejo, dosežejo svoje potenciale in kar je najpomembneje, da v celoti dostopajo do učnega načrta.

V šoli, kjer za večino učencev angleščina ni prvi jezik, je dodatna podpora pri jeziku še toliko pomembnejša.

Ker našo šolo obiskujejo učenci z vseh koncev sveta, se naša ekipa dodatnega pouka angleščine (EAL) spopada z vznemirljivim izzivom, da vsem učencem zagotovi, da so opremljeni s potrebnimi jezikovnimi orodji, ki jim bodo omogočila, da kar najbolje izkoristijo svoj čas na BISL-u.

Izjemni EAL učitelji si prizadevajo učence voditi skozi njihovo pot učenja angleškega jezika z zagotavljanjem priložnosti za odličnost, postavljanjem izzivom in prilagajanjem procesov poučevanja in učenja tako, da ustrezajo potrebam vsakega posameznika. Naši rezultati kažejo, da ko združimo naše strukture in sisteme z našo strastjo do angleškega jezika in učenja, lahko olajšamo učenje jezikov in učencem uspešno pomagamo pri dostopu do učnega procesa.

Kot starš svojemu otroku vedno želiš najboljše. Naša hči je izjemno uspešna odkar se je pridružila BISL-u. Njena samozavest je vidno zrasla, pridobila je veliko prijateljev in njena angleščina je že sedaj boljša od moje!

Staršiučenke s primarne stopnje
EAL

EAL poučujejo učitelji specialisti, program pa je 3-stopenjski, kar učencem omogoča podporo glede na njihove posamezne potrebe. Izboljšano znanje angleščine omogoča učencem osvajati učni načrt in šolske aktivnosti.

Večina učencev na BISL-u govori vsaj dva ali več jezikov, za 90 % naših študentov pa je angleščina drugi ali celo tretji jezik. Naš EAL program je bil zasnovan tako, da učencem omogoča, da se čim hitreje in nemoteno vključijo v družbeno in akademsko plat šole.

Učinkoviti jezikovni programi so ključnega pomena za učence, da lahko dosežejo ustrezno znanje angleščine. S tem jim omogočamo dostop do našega celotnega učnega načrta.

3-stopenjski sistem

Preberite si več

Naš 3-stopenjski sistem EAL programa deluje tako, da učencem ponuja individualizirano podporo glede na njihove potrebe in jih opremi s potrebnimi jezikovnimi orodji za:

  • Razvoj socialne mreže z vrstniki

  • Dostop do učnega načrta

  • Vključitev v šolsko življenje

Stopnja 3

Učenci sledijo intenzivnemu EAL programu znotraj specializiranega razreda, ki poteka vzporedno z glavnimi predmeti. Fokus je na govoru in poslušanju, da lahko učenci pridobijo bistvene komunikacijske veščine za njihovo socialno integracijo. Učenci sodelujejo tudi na vseh ostalih področjih učnega načrta, vključujoč specialistične predmete kot so telovadba, glasba, ples in moderni tuji jeziki (MFL), kakor tudi pri razrednih aktivnostih.

Stopnja 2

Učenci so že poglobljeni v večino predmetov vendar še vedno prejemajo EAL podporo v in izven glavnih predmetov. Neodvisnost učencev spodbujamo preko majhnih učnih skupin, ki so usmerjene k širitvi besednega zaklada, slovnici, branju in veščinam pisanja.

Stopnja 1

Učenci so lahko v celoti sodelujejo pri vseh glavnih predmetih, vendar morda potrebujejo podporo na posameznih področjih učnega načrta. Na primarni stopnji je ta stopnja podpore v obliki podpore v razredu, medtem ko se na sekundarni stopnji izmenjuje podpora v in izven razreda. Dodatne učne ure angleškega jezika, so na tej stopnji usmerjene v individualne potrebe učencev, glavni poudarek pa je na akademskem jeziku.

EAL aktivnosti so zelo raznolike, dodatni pouk angleščine pa poteka tako med poukom kot izven razredov. Usvajanje jezika je podprto z uporabo tehnologije: naši učenci med učenjem uporabljajo iPad-e za predstavitve in zgodbe ter številne izobraževalne aplikacije, igre in kvize za izboljšanje njihovih jezikovnih veščin. Učenci so lahko ustvarjalni na različne načine, ne glede na to ali se to dogaja na ekranu, na papirju ali ustno.

Spremljanje naših rezultatov PTE skozi leta je poudarilo dejstvo, da študenti, ki so vpisani v naš program EAL, znatno napredujejo pri usvajanju jezika že po prvem letu programa, pri čemer mnogi dosežejo še višje ravni v primerjavi s svojimi materno govorečimi vrstniki. To je izjemen dosežek, ki poudarja vpliv programa EAL pri BISL.

Spremljanje napredka naših učencev preko PTE testov (Progress Test in English), je pokazalo, da učenci, ki so vpisani v EAL program, izredno hitro napredujejo pri usvajanju jezika že po prvem letu, pri čemer mnogi dosežejo višjo raven angleščine kot njihovi vrstniki, ki so materni govorci angleščine. To je izjemen dosežek, ki potrjuje pozitiven vpliv programa EAL na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani.

Ne glede na stopnjo potrebne podpore, naši EAL učitelji sodelujejo z učenci in jim prilagajajo program tako, da je ustrezen zahtevam učnega načrta in njihovim osebnim potrebam.