Britanska mednarodna šola v Ljubljani je bila v akreditaciji fundacije Bell ocenjena kot "izjemna" za program Angleščina kot dodatni jezik (EAL - English as an Additional Language).

Na BISL-u za več kot 90% učencev angleščina predstavlja dodatni jezik, 15-20% teh otrok pa v programu EAL prejema dodatno prilagojeno jezikovno podporo. Kot "odlična" šola smo ponosni na visokokakovostno ponudbo angleščine po vsej šoli, v vsaki učilnici, za vsakega učenca.

Izredno sem ponosen na naš EAL program na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani, na skrb ter oseben pristop do vsakega posameznega učenca na šoli. Ekipa naših učiteljev nudi bogate priložnosti učencem, da pridobijo na samozavesti in dosežejo izjemen napredek pri usvajanju jezika, razvoju govornih sposobnosti ter pri splošnem razvoju njihovega znanja angleškega jezika. Srečni smo, da imamo na BISL-u tako neverjetne učence, osebje in starše, ki nas podpirajo, da smo lahko dosegli še eno izjemno prelomnico. Čestitke vsem vpletenim!

Paul Waltonravnatelj

Fundacija Bell je dobrodelna organizacija, katere cilj je premagati izključenost z jezikovnim izobraževanjem preko sodelovanja s partnerji na področju inovacij, raziskav in usposabljanja. V Združenem kraljestvu akreditira regionalne strokovne centre za izgradnjo trajnostne podpore za učence, ki uporabljajo angleščino kot dodatni jezik (EAL - English as an Additional Language) ter ponuja t.i. Jezik za rezultate (Language for Results International) - visokokakovosten nabor usposabljanj, orodij virov in akreditacij za mednarodne šole. Slednje podpira z najnovejšimi raziskavami in je oblikovan tako, da se fokusira na vsakega posameznega učenca.

Britanska mednarodna šola v Ljubljani, ki je del skupine mednarodnih šol Orbital Education group, se je odločila, da sproži postopek prijave za akreditacijo ALFRI septembra 2021. Po začetnem sestanku z ocenjevalci, kjer so na kratko razpravljali o trenutnih politikah in praksah šole glede na merila ocenjevanja, je bilo vzajemno dogovorjeno, da je šola pripravljena nadaljevati s predložitvijo dokazov.

Končni izid

Poročilo ugotavlja, da šola izpolnjuje merila za akreditacijo in bo za nadaljnja tri leta akreditirana za kakovost izvajanja EAL.

Povzetek ugotovitev

Kriteriji za vseh sedem področij so izpolnjeni, pri čemer so izpostavljeni spodnji poudarki.

Prednosti

  1. Šola ima specifičen etos in vrednote, ki usmerjajo vse politike in prakse ter izvajanje vse-šolskega pristopa k EAL.
  2. Močno politiko EAL uveljavlja in izvaja učinkovita ekipa.
  3. Dajanje prednosti EAL kot eden od osmih temeljev učenja in poučevanja je očitna v programu CPD (Continuing Professional Development oz. stalni strokovni razvoj), ki dosega prenosljivost EAL strategij v prakso učiteljev ter strokovnih delavcev po vsej šoli.
  4. Vodstvena ekipa zagotavlja, da učenci dosegajo dobre rezultate z učinkovitim ocenjevanje, zagotavljanjem kakovosti, spremljanjem izvajanj ter evalvacijo.
  5. Učni načrt ustreza potrebam vseh učencev in poučevanje z uporabo EAL programa je učinkovito.

Zasluge za ta dosežek lahko pripišemo zglednemu zagotavljanju EAL programa na BISL-u, ki se odraža v odličnih akademskih in družbenih dosežkih naših učencev na njihovi izobraževalni poti. Postopek pridobitve te akreditacije nam je pomagal razmisliti o naših odličnih praksah in področjih, ki bomo tudi v prihodnje razvijali naprej.

Tobija Sitervodja EAL

Področja za premislek

Na splošno bi predložitvi koristila tudi razlaga, ne samo naslovi, saj so v nekaterih primerih predloženi dokazi potrebovali dodatno razlago, ki bi ocenjevalcem pomagala razumeti povezave med primeri in kako le-ti dosegajo posebna merila.

EAL na BISL-u

V poročilu je bil BISL pohvaljen za sledeče točke:

  1. učenci, ki so del programa EAL in imajo ralične učne potrebe, uspešno dostopajo do celotnega učenga načrta;
  2. učenci odlično napredujejo pri svojem usvajanju angleščine ter učnega načrta, pri čemer nekateri napredujejo skozi dve EAL skupini tekom šolskega leta;
  3. učenci, ki se poslužujejo EAL dosegajo izjemne rezultate, ki so visoko nad povprečjem Združenega kraljestva.

Rezultati BISL Progress Test oz. testa napredka v angleškem jeziku skozi leta. 

EAL program si prizadeva voditi učence skozi njihovo učenje angleščine z zagotavljanjem priložnosti za odličnost, izzivi našim učencem in prilagajanjem procesov poučevanja in učenja tako, da ustrezajo potrebam vsakega posameznika. Rezultati kažejo, da ko združimo naše strukture in sisteme z našo strastjo do angleškega jezika, lahko zmanjšamo ovire za učenje jezikov in učencem uspešno pomagamo pri dostopu do rednega izobraževanja.

Ne glede na stopnjo podpore, ki jo učenci potrebujejo, naši EAL strokovnjaki sodelujejo z njimi, njihovimi starši ter učitelji, da zagotovijo, da je učni program ustrezen zahtevam učnega načrta in učenčevim osebnim potrebam.

Izvedite več o našem EAL programu s klikom na spodnjo povezavo.