Na Britanski mednarodni šoli smo nedavno začeli z razvojem in implementacijo celovitega programa za učenje slovenskega jezika in smo že sedaj zadovoljni nad potekom razvoja sprememb in strategij, ki jih uvajamo.

Učenje slovenščine na vseh ravneh je za naše učence zelo pomemben del učnega načrta. Še posebej pa smo ponosni na nove načrte in vpeljavo naše ‘napredne’ skupine.

Ta sprememba bo učenje slovenskega jezika dvignila na višjo raven in našim učencem omogočila najboljše iz obeh svetov: izobraževanje po britanskem učnem načrtu v bogatem mednarodnem okolju, hkrati pa bodo ostali izjemno konkurenčni v primerjavi s svojimi slovenskimi vrstniki.

Na prvih dveh stopnjah osnovne šole (Key stage 1 in Key stage 2), ki zajemata učence stare od 5-11 let, šola nudi bogat in uravnotežen učni načrt, ki je prilagojen starosti učencev in poleg besedišča in slovnice, vključuje še učenje zgodovine in spoznavanje kulture Slovenije.

BSO Inšpekcijsko poročilo 2021

Struktura razredov

 • Kot ‘odlična britanska šola’ v Sloveniji se zavzemamo za kvalitetno učenje slovenskega jezika na visokem nivoju.

 • Slovenščina je obvezni jezik za vse učence že od vrtca dalje. Od 10. letnika (Y10) naprej je slovenščina kot izbirni predmet.

 • Učenci so razdeljeni v dva razreda glede na starost in na stopnjo znanja slovenskega jezika.

 • Izbirajo lahko med naprednim ali osnovnim nivojem učenja slovenskega jezika.

 • Oba razreda zagotavljata individualno podporo in spodbujanje učencev k čim boljšem napredku, primernem njihovi stopnji učenja.

 • Napredek vseh učencev se redno ocenjuje, zagotovljeno je posredovanje in dodatne naloge, z namenom ohranjanja izjemnih dosežkov naših učencev.

Napredni nivo

 • Napredni nivo je namenjen učencem, katerih znanje slovenščine je na visokem nivoju . V tem razredu ne bo začetnikov.
 • Ta skupina bo osredotočena predvsem na razvoj jezikovnih veščin in govornih sposobnosti, z namenom doseganja visoke stopnje znanja.
 • Skupina bo namenjena predvsem maternim govorcem slovenskega jezika.

Štejem si v čast, da sem lahko del BISL-a, kjer se učenci razvijajo tako akademsko kot osebnostno. Ponosna sem na svoje učence, kateri so navdušeni in radovedni učenci. Vedno so se pripravljeni soočiti z izzivi in vsakič dajo vse od sebe''.

Ms Košec, Učiteljica slovenskega jezika in koordinatorica jezikov

Osnovni nivo

 • Osnovni nivo je namenjen vsem učencem in ni za materne govorce slovenskega jezika.

 • Poudarek bo predvsem na osnovnem besedišču, ključnih besedah, pogovoru in temah, ki so povezane z vsakdanjim življenjem.

 • Ta razred bo prilagojen začetnikom in učencem z osnovnim znanjem jezika.

''Kakšen privilegij je poučevati slovenščino v britanskem mednarodnem šolskem sistemu! Učitelji in učenci vedno najdejo način, kako pouk narediti prijeten in zanimiv. Ne glede na vse, ideje učencev so vedno dobrodošle''.

Ms Drofenik, Učiteljica slovenskega jezika

Slovenščina kot obšolska dejavnost

Tudi po pouku nudimo tečaje slovenščine, kar našim učencem omogoča dodatno utrditev znanja in napredovanje pri vsakdanji uporabi jezika.

Za več informacij prosim kontaktirajte: mateja.kosec@britishschool.si ali anja.drofenik@britishschool.si

Glavne prednosti oddelka za slovenski jezik

 1. Visoko usposobljeno osebje.

 2. Vsi učitelji so materni govorci slovenščine.

 3. Majhne skupine, kar omogoča individualni pristop k učenju jezika.

 4. Pedagoško izobraževanje za vse zaposlene in strokovni razvoj.

Kakovost poučevanja

V okviru nedavnega inšpekcijskega pregleda smo prejeli oceno ‘odlično’ v vseh ocenjevanih kategorijah. V poročilu so glede pouka slovenščine opazili veliko sodelovanja, skupinskih dejavnosti in impresivnega učnega načrta.


Skrbno načrtovana porazdelitev učencev iz razredov Y5 in Y6 omogoča ustrezno podporo vsem učencem s strani njihovih vrstnikov.”

BSO Inšpekcijsko poročilo 2021

Kaj se učenci učijo?

Učni načrt za slovenski jezik je na voljo vsem na naši šoli in omogoča vpogled v posamezno učno uro za vsak semester ter vključuje vse teme, ki jih bodo učenci obdelali v tekočem šolskem letu. Učni načrt je na voljo za vse starostne skupine, tako da lahko starši in učenci vnaprej dostopajo do načrta in preverijo kaj se bodo učili v prihajajočem obdobju.

Način poučevanja

 • Besedni zaklad je ključen in naši učenci gradijo svoj besednjak na vseh štirih področjih: branje, slušno razumevanje, pisanje in govor; vse z namenom izboljšanja svojih komunikacijskih sposobnosti.

 • Osredotočamo se na stavčne strukture – slovnico in črkovanje, saj so to ključni stebri slovenskega jezika.

 • Vprašanja višjega reda se uporabljajo za poglobljen razvoj učenja; na primer: oceni…ustvari…primerjaj…analiziraj…

 • Učence vzpodbujamo pri nastopanju pred svojimi vrstniki, saj s tem vadijo svoje govorne spretnosti in si gradijo samozavest.

 • Preverjanje znanja na zanimiv in kreativen način, z uporabo kvizov in Kahoots-ov.

 • Vključeno je veliko skupinskega dela, kar omogoča poglobljene razprave znotraj skupine.

 • Osredotočamo se tudi na bralno razumevanje, tako da vključujemo različna besedila, ki se z napredkom učencev še dodatno poglabljajo.

 • Učenci se izpopolnjujejo v različnih slogih pisanja, od esejev do prepričljivega in pripovednega pisanja. V mlajših starostnih skupinah pa tudi v pripovedovanju zgodb.

 • V učne ure vnašamo ustvarjalne in umetniške aktivnosti, kot so risanje stripov ali petje v slovenščini.

 • Kot mednarodna šola praznujemo kulturne dneve različnih narodnosti, tudi Pust in Prešernov dan.

 • Učenci imajo priložnost obiskati gledališče in ostale kulturne prireditve z namenom izboljšanja svojega znanja slovenščine.

Kaj pravijo naši učenci?

Veselimo se prihajajočega študijskega leta, novih dosežkov in uspehov v okviru našega oddelka za jezike.

Če vas zanima več o tem kaj je učenje jezikov obsegalo v letošnjem letu, vabljeni k branju prispevka tukaj.