Britanska mednarodna šola v Ljubljani je odlična šola.

Varnost je na naši šoli vedno na prvem mestu. Imamo zadovoljne in srečne učence, ki uživajo v najvišji kakovosti poučevanja, tako v učilnici, kot tudi zunaj nje. Vsak dan poskrbimo za celovite varnostne postopke, ki pripomorejo k ustvarjanju najboljšega učnega okolja.


Zagotavljanje dobrega počutja, zdravja in varnosti je izjemno.

PENTA Inšpekcijsko poročilo 2021

To se je še posebej odrazilo v nedavnem obisku skupine inšpektorjev BSO (British Schools Overseas), (citat zgoraj), kar je čudovita potrditev našega dela.

Zagotavljanje visokega nivoja izobrazbe in dobrega počutja učencev sta vedno v središču vseh sprejetih strategij in predlogov. Učenci imajo vso podporo in pomoč pri usmerjanju s strani vseh zaposlenih. Učenci se počutijo varni in cenjeni kot posamezniki. Starši prepoznavajo varnost in skrbno okolje kot pomembno prednost šole.

PENTA Inšpekcijsko poročilo 2021
Welfare 2

Učitelji razrednega pouka v osnovni šoli, učitelji v srednji šoli in vsi ostali člani osebja na šoli, vsakodnevno sprejmejo učence ob prihodu v šolo. Čas, ki ga naše osebje preživi vsako jutro z učenci, pripomore k vzpostavljanju spoštljivih, močnih in pozitivnih odnosov, kar ustvarja najkakovostnejšo oskrbo in podporo za vse učence.

Učenci vseh starosti so srečni otroci, ponosni na svojo šolo in bogate izkušnje, ki jih pridobijo v času šolanja. V zgodnjih letih osnovne šole se učitelji posvetijo razumevanju vsakega otroka posebej, kar ustvarja zelo domačno okolje. Učenci zadnjih letnikov srednje šole (Y12 in Y13) so deležni visoke stopnje osebne podpore in svetovanja pri izbiri nadaljnjega študija, kar je posledica manjših razredov in dobrih odnosov, vzpostavljenih med učitelji in učenci.

PENTA Inšpekcijsko poročilo 2021

Manjše število učencev v razredih pripomore k vzpostavljanju dobrih odnosov, in individualni podpori pri učnem napredku. Učni in osebnostni napredek naših učencev skrbno spremlja skupina osebja na naši šoli, z namenom da le tega čim bolj podpremo.

Na začetku vsakega semestra imamo usposabljanje osebja, da preverimo ali imajo vsi opravljene vse zahtevane tečaje, če so prejeli vse potrebne informacije o posodobitvah ter z namenom izmenjave dobrih praks. Novi zaposleni imajo skrbno načrtovano vstopno obdobje pred prihodom na šolo, kar vključuje dneve usposabljanja in mnogo tečajev, ki jih morajo opraviti preden lahko pričnejo s poučevanjem v razredu.

Šola ima ustrezen in strokoven pristop glede zagotavljanja varnosti. Vsi zaposleni, vodstvo in zunanji izvajalci so usposobljeni za varovanje otrok; redno se udeležujejo tečajev in posodobitev s področja varnosti. Prav tako se izvajajo pregledi vseh zaposlenih, vključno z vpogledom v policijsko kartoteko za lokalno osebje in DBS za zaposlene, ki prihajajo iz Združenega Kraljestva.

PENTA Inšpekcijsko poročilo 2021
Welfare 3

Zelo smo ponosni na nivo varnostnih postopkov, ki jih izvajamo, na usposabljanje za vso osebje in na velika pričakovanja, ki smo si jih zastavili kot šola.

Vsak dan pridem v šolo pred 6. uro zjutraj in se vpišem na recepciji. Zgodnji prihod mi omogoča varnostni pregled stavbe, če vse deluje brezhibno in je pripravljeno na prihod učencev in osebja. To je moja odgovornost in nekaj za kar imamo vzpostavljene odlične postopke in protokole (od elektrike, vode, do varovanja vhoda in varnostnega preverjanja, itd). Preverjanje poteka vsako jutro in je področje, ki ga jemljemo zelo resno. Neizmerno ponosni smo na to kar počnemo in smo popolnoma osredotočeni na to, da se vsi v skupnosti počutijo varno in se lahko osredotočijo na učenje.

Paul Walton, ravnatelj

Pred našim BSO inšpekcijskim nadzorom konec meseca marca 2021, smo za obdobje 2020/2021 opravili preverjanje skladnosti glede zdravja in varnosti s strani Ministrstva za šolstvo in dosegli 100% oceno. Naši zdravstveni in varnostni postopki ter vsa dokumentacija je bila posredovana tudi drugim šolam v Sloveniji in vsem ostalim šolam znotraj naše skupine Orbital Education.

Na šoli je imenovana skupina, ki je odgovorna za zagotavljanje zdravja in varnosti na celotnem območju šole. Redno se ocenjujejo morebitna tveganja na šoli in v okviru obšolskih (zunanjih) dejavnosti, v primeru šolskih izletov ali pri praktičnem pouku, kot sta naravoslovje in športna vzgoja. Osebje je usposobljeno za nudenje prve pomoči, prav tako so prostori opremljeni z vso potrebno opremo za prvo pomoč. Šola je vedno čista in dobro vzdrževana. Redno se izvajajo požarne vaje, postopki evakuacije so nazorno prikazani v vseh prostorih šole.

PENTA Inšpekcijsko poročilo 2021

V nedavno objavljenem članku smo pisali o odlični moralni, socialni in kulturni podpori našim učencem in glavnih prednostih naše šole. Zdaj se že pripravljamo na konec šolskega leta in pozdravljamo čase, ki so pred nami.

Če želite prebrati kopijo celotnega inšpekcijskega poročila, kliknite: