Na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani verjamemo, da se učenje ne odvija zgolj znotraj učilnice in ni omejeno izključno na akademske rezultate, zato z navdušenjem opazujemo naše učence, kako rastejo in se celostno razvijajo.

Kot odlična šola, smo zavezani k ohranjanju svoje ravni odličnosti tudi s tem, da učencem pomagamo pri njihovem osebnem razvoju, da postanejo premišljeni in samozavestni posamezniki.

Podpora BISL-a pri duhovnem, moralnem, družbenem in kulturnem razvoju študentov je izjemna. Vpliv, ki ga ima šola na osebnostni razvoj učencev, je ena izmed ključnih prednosti šole.

BSO Penta Inšpekcijsko poročilo 2021

Naši učenci imajo vsak dan obilico priložnosti za osebnostno rast, skozi katere razvijajo svojo samozavest in komunikacijske spretnosti, kar posledično vpliva na njihove socialne, čustvene in akademske sposobnosti. Učenci gojijo sočutje, empatijo in razumevanje do vseh, ki jih obkrožajo.

Samozavedanje in samorefleksija se pri pouku spodbujata s samoocenjevanjem in medsebojnim ocenjevanjem, postavljanjem osebnih ciljev, izmenjavo idej in skupinskim delom. Dosežke študentov obeležujemo na različne načine, vključujoč prikaz njihovega dela v šoli in na družbenih omrežjih kot sta Facebook in Instagram. Odlična dela učencev osnovne šole so nagrajena z nazivom ‘zvezda tedna’, srednješolci pa prejmejo ‘potrdilo o posebnih dosežkih’.

BSO Penta Inšpekcijsko poročilo 2021

V šoli imamo jasen načrt kako vključiti priložnosti za duhovno, moralno, socialno in kulturno učenje v vsakdan naših učencev. Priložnosti za izobraževanje, poslušanje, razpravo in pogovor z učenci vseh starosti, je ogromno.

To so dnevi za mentorje, razprava med poukom znotraj učilnice, zborovanja, izleti, različni dogodki in predstavitve ali celo v okviru Mednarodnih dni na naši šoli.

Socialni razvoj učencev je odličen. Šola spodbuja učence, da razmislijo o svojem vedenju, svojih odločitvah ter o tem, kakšne so posledice njihovih odločitev za njih in za ljudi okrog njih. Učenci imajo priložnost za razmislek in sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja in jih podpirajo pri pozitivnem reševanju konfliktov. Učitelji spremljajo vedenje učencev ter jim nudijo podporo pri njihovem razmišljanju in sprejemanju 'pravih' odločitev.

BSO Penta Inšpekcijsko poročilo 2021

Vrednote, ki jim sledimo (Spoštovanje, Empatija, Odličnost ter Izzivi) uporabljamo kot glavne smernice za vse, kar počnemo na šoli. Ravno naše vrednote lahko služijo učencem kot opora, ko si vzamejo čas za razmislek o sebi in svojem vplivu na okolico.

Kot šola slavimo kulturo in raznolike narodnosti, kar nas izjemno bogati, za naše učence pa predstavlja neprecenljivo vrednost.

Kulturni razvoj je izjemen. Z raznoliko skupnostjo učencev, zaposlenih in staršev iz več kot 40 različnih držav, BISL pozdravlja in sprejema različne narodnosti in kulture skozi različna praznovanja, kot so ‘Mednarodni dnevi’, projekt ‘Evropski dan jezikov’ in pomembni slovenski prazniki, ki so upoštevani v šolskem koledarju.

BSO Inšpekcijsko poročilo 2021

Medtem, ko slavimo naše prednosti, se že pripravljamo, načrtujemo ter se veselimo novega šolskega leta, ki je pred nami.

Celotno inšpekcijsko poročilo najdete TUKAJ. .