Štejemo si v čast, da smo uvrščeni na uradni seznam svetovnih šol na spletni strani Britanskega Ministrstva za šolstvo.

Seznam je na voljo na spletni strani Britanskega Ministrstva za šolstvo, in nazorno prikazuje vse pooblaščene britanske šole v tujini. Od zdaj vključuje tudi Britansko mednarodno šolo v Ljubljani, z našim nedavnim poročilom o odličnosti.

Vse šole izven Združenega Kraljestva, ki želijo slediti britanskemu učnemu načrtu, morajo opraviti prostovoljni inšpekcijski nadzor, ki je priznan s strani Britanske vlade. Ministrstvo za izobraževanje (DfE) predpisuje standarde, ki jih morajo šole izven Združenega Kraljestva dosegati, da bi lahko sledile britanskemu izobraževalnemu sistemu. Namen inšpekcije je informirati starše učencev v britanskih šolah po svetu, kako se standardi ujemajo s standardi, ki veljajo za neodvisne šole v Združenem Kraljestvu."

PENTA poročilo o opravljeni inšpekciji 2021

Kot smo ponosno naznanili po opravljenem inšekcijskem pregledu, je naša šola v vsaki izmed ocenjevanih kategorij dosegla oceno odlično. Med temi kategorijami je inšpekcijska skupina PENTA International posebej izpostavila 12 od 'številnih prednosti šole'.

''Z močnim in premišljenim vodenjem se šola ves čas osredotoča na izboljšave."

PENTA poročilo o opravljeni inšpekciji 2021
 1. Učenci so srečni, samozavestni, prijazni, vzorni in motivirani.
 2. Vodstvo, ki ga zagotavlja ravnatelj in njegova strokovna ekipa, ima skupno vizijo o visoki kakovosti šole.
 3. Sodelovanje lastnika šole pri strateškem razvoju šole je zelo učinkovito in proaktivno.
 4. Osebje je predano zagotavljanju najboljše izobraževalne izkušnje za učence, kar zagotavlja hiter napredek.
 5. Duhovni, moralni, družbeni in kulturni razvoj je odlika tako učnega načrta kot poučevanja. Šola vsem učencem omogoča, da razvijejo svoje osebne veščine in talente.
 6. Učenci so samozavestni, pozorni, vzorni, spoštljivi do drugih in imajo dobro razvite socialne veščine.
 7. Nivo govorjene angleščine je visok. Učenci odlično napredujejo, zahvaljujoč dobro usklajenemu programu za učence, ki govorijo angleščino kot dodatni jezik (EAL) ter strokovnemu pristopu šole do poučevanja jezika.

 8. Celotna šolska skupnost, učitelji, administracija in pomožno osebje delujejo kot ekipa in spodbujajo visoko kakovostno oskrbo za vse učence.
 9. Skozi bogat učni načrt in spodbudno učno okolje, so učencem na voljo številne priložnosti, da lahko usmerjajo svoj razvoj.
 10. Raven oskrbe učencev zagotavlja, da je poskrbljeno za njihove fizične, akademske, socialne in čustvene potrebe.
 11. Učencem so na voljo številne možnosti za interakcijo, sodelovanje in učenje z vrstniki.
 12. Uporaba tehnologije za podporo učenju je izjemna.

''Poseben poudarek je na kakovosti izobraževanja in akademskih rezultatih, ki jih dosegajo učenci. Zaradi natančno načrtovanega učnega načrta in strokovno izvedenih učnih ur, učenci odlično napredujejo."

PENTA poročilo o opravljeni inšpekciji 2021

Poročilo inšpekcije je izpostavilo 3 področja za nadaljnji razvoj. Na vseh omenjenih področjih smo že začeli z uvajanjem novosti:

 1. Takoj ko bodo razmere dopuščale, nadaljujte z dodatnimi dejavnostmi športne vzgoje, glasbe in omogočite podaljšano varstvo za vse učence; veseli smo, da so bile določene omejitve že odpravljene ter lahko zopet zagotavljamo podaljšano bivanje za vse otroke.
 2. Nadalje omogočajte razvoj vodstvenih funkcij med učenci in spodbujajte mnenje ter predloge s strani vseh učencev; Že pripravljamo načrte za ustvarjanje še več priložnosti za nadgradnjo vodstvenih sposobnosti za vse učence. Članki in prispevki učencev so že objavljeni na naši spletni strani
 3. Zagotavljajte še več možnosti profesionalnega razvoja za mlade in ambiciozne voditelje; v sredo 28. aprila je bilo organizirano prvo izobraževanje namenjeno mlajšim voditeljem. Namen srečanja je bilo informirati udeležence o vseh možnostih usposabljanja.

Učno okolje, vključno z odličnimi zunanjimi površinami, zagotavlja varno in vzpodbudno učno okolje. Starši šolo močno podpirajo, Za učence je zelo dobro poskrbljeno, vedenje učencev pa je več kot odlično."

PENTA poročilo o opravljeni inšpekciji 2021

Še naprej ostajamo zelo ponosni na naš izjemni dosežek. Vse posodobitve in napredki na zgoraj omenjenih področjih bodo vključeni v tedenska obvestila s strani ravnatelja (Update from the Principal) ter mesečna virtualna srečanja (Coffee with the Principal)