V okviru vseslovenske kampanje, ki promovira pomen lokalne samooskrbe in ozavešča o čebelarstvu, se je BISL minuli petek pridružil projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.

Naši učenci so teden zaključili s sladkim petkom, s kosom kruha, maslom, medom in jabolkom. Ne pozabite – zajtrk je najpomembnejši obrok dneva!

V slovenskih čebelnjakih uspeva medonosna čebela, natančneje kranjska čebela (Apis mellifera carnica). Po domače poznane kot kranjska siva čebela so sestavni del slovenske čebelarske tradicije. Čebela je zanimiva žuželka s telesom, sestavljenim iz treh delov, tremi pari nog in dvema parama kril. Doživi popolno preobrazbo – od jajčeca do ličinke, lutke in končno do odraslega.

Primarno poslanstvo čebel je opraševanje različnih rastlin. Ta ključna vloga podpira razvoj in obstoj rastlinskih vrst. Čebele nabirajo cvetni prah, ki je nepogrešljiva hrana za življenje čebeljih družin. Pri opraševanju sadnega drevja imajo čebele ključno vlogo, saj oprašijo 70-80 % cvetov. Ta odstotek narašča zaradi intenzifikacije kmetijske proizvodnje.