Osebje, starši in učenci Britanske mednarodne šole v Ljubljani so zaradi novih vladnih ukrepov, ki veljajo od ponedeljka, 19. oktobra, začeli s spletnim učenjem. Ta prehod, ki učencem omogoča spletno učenje in spremljanje celotnega pouka prek spleta, pa predstavlja le eno izmed stopenj, ki jih šola izvaja že od začetka študijskega leta.

DSC 0409
Ravnatelj Paul Walton uživa med izbiranjem knjig z osnovnošolci.

Kot na mnogih preostalih šolah, so tudi na Britanski pripravili temeljit in podroben petstopenjski načrt, ki učencem omogoča nadaljnje visokokakovostno izobraževanje tudi v primeru, da bi se število obolelih za koronavirusom povečalo.

Ta načrt vključuje tesno sodelovanje s starši, osebjem in učenci. S pomočjo tega šola lažje zbira povratne informacije, nadalje izboljšuje varnostne postopke, zagotavlja zanimive spletne tečaje, spodbuja razvoj osebja z možnostmi usposabljanja in končno tudi lažje načrtuje nemoten in lahek prehod učencev iz fizične učilnice v spletno. Šola je vzpostavila tudi redne komunikacijske poti in kanale, s katerimi se učenci in njihovi starši še vedno lahko veselijo njihovih dosežkov, omogočajo pa tudi podporo posameznikom pri njihovem delu in redno obveščanje staršev.

Spletne lekcije ne vključujejo samo akademskih predmetov kot sta angleščina in matematika, temveč tudi preostale – od umetnosti in športne vzgoje, pa do učenja jezikov.

Tipičen dan lahko zajema pouk angleščine, matematike in slovenščine pred odmorom, nato uro geografije, umetnosti in telovadbe, ki aktivno vključi vse učence. Spletni šolski dan se zaključi z glasbo in razredno uro, kjer lahko učenci razmišljajo in reflektirajo o svojem dnevu s podporo mentorja. Šola se zaveda, da sta fizično in duševno počutje prvotnega pomena v tem času, saj učenci iščejo ravnovesje med šolskimi nalogami in zdravim življenjem izven šole. Učenci tako začnejo dan s kratkim video sestankom s svojim razrednikom, ki jim preda vsa nujna obvestila, koristne organizacijske nasvete in skupinske dejavnosti, ki jih morajo opraviti pred začetkom spletnih lekcij. S tem učenci pozitivno začnejo dan, zberejo svoje misli, učitelji pa jim pri tem pomagajo in odgovorijo na kakršne koli pomisleke.

Učenci so se med prehodom na spletno učenje izkazali za neverjetno zrele, optimistične in dovzetne, s pomočjo vnaprej znanega urnika pa se lahko brez težav udeležujejo vseh predavanj na spletu, ponovno preučijo opravljene dejavnosti in utrjujejo znanje, ali pa izzovejo sami sebe in se učijo še več. Doslej opazovane lekcije so požele resnično zanimanje in navdušenje s strani učencev, saj si med seboj izredno pomagajo in pri tem še naprej razvijajo lastno tehnološko znanje. Staršem so dostopni vsi učni načrti, ki jim omogočajo celoten pregled učnih enot, ki jih bodo učenci pokrivali v šolskem letu, za vsak razred in vsak predmet posebej.

Ravnatelj šole, gospod Paul Walton, je ob tem komentiral: »Izredno smo ponosni na strateški načrt, ki smo ga uvedli maja 2020 z vrnitvijo v šolske prostore. Sedaj opažamo pomemben vpliv vseh prizadevanj naših predanih in strastnih učiteljev. Čeprav je bilo to spremembo sprva mogoče razumeti zgolj kot dodatno delo, pa smo z izboljšanjem učnih politik, udeležbo na mnogih raznovrstnih izobraževanjih in konkretnim razvojem spletnih vsebin lahko iz prve roke videli, kako učencem resnično koristi ta pristop k naprednemu načinu razmišljanja. V veliko veselje mi je bilo tudi podpirati in deliti svoja razmišljanja o najboljših načinih dela s preostalimi šolami v Sloveniji. Vsi se namreč zavedamo, da si prizadevamo za isti cilj in prispevanje k temu mi je bilo v užitek.«

V šoli trenutno vsi dogodki potekajo preko spleta, vključno z nedavno virtualno Jutranjo kavo z ravnateljem, pa tudi koristnimi delavnicami za starše, ki so slednje opremile s potrebnimi orodji in informacijami za nadaljnjo podporo otrokovega učenja od doma. Posnetki teh in podobnih spletnih dogodkov pa so poslani staršem z dodatnimi informacijami v ponovni pregled. Šola še naprej upošteva najvišje higienske, zdravstvene in varnostne smernice za vse učence in osebje, ki še naprej ostajajo ali delajo v stavbi.

BISL Parent comments 1
Pozitivni odzivi staršev na prehod na spletno učenje

Britanska mednarodna šola je v četrtek, 15. oktobra, dobila tudi obisk slovenskega Ministrstva za izobraževanje v okviru državnih pregledov šol med koronavirusom. Šola je prejela pozitivno oceno stoodstotne skladnosti s pričakovanji o preventivnih ukrepih. Obisk je vključeval razgovor z ravnateljem, celovit pregled politik šole, postopkov in varnosti, ogled stavbe in obiske učilnic, preverjanje varnostnih ukrepov, oznak in navodil za učence ter pregled drugih pomembnih preventivnih ukrepov, ki jih morajo šole upoštevati v tem času. Zaradi številčne majhnosti razredov na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani, impresivne kakovosti poučevanja in prilagojene metodologije učenja, osebju ni težko konstantno ustvarjati pozitivnega in varnega okolja za učence.

Šola je že prejela veliko pozitivnih komentarjev in spodbudnih povratnih informacij s strani staršev o vzpostavitvi spletnih učilnic, hitrega obveščanja in enostavnega prehoda na splet.

DSC 0301
Most, ki povezuje dve stavbi Britanske šole, se že vidi tudi od zunaj. Novi projekt predstavlja čudovit vhod v šolsko stavbo.

Skupaj z razvojem spletnega učenja, pa šola tudi mehansko še naprej raste. Nova dodatna stavba izjemno napreduje, vključevala pa bo vrsto izjemnih zmogljivosti za izboljšanje pedagoških priložnosti - gledališče za uprizoritvene umetnosti s šestimi zvočno izoliranimi sosednjimi učilnicami, laboratorij za robotiko, računalniško učilnico, novo knjižnico in velike strokovne učilnice. Most, ki povezuje dve stavbi Britanske šole, se že vidi tudi od zunaj. Novi projekt predstavlja čudovit vhod v šolsko stavbo.

Britanska mednarodna šoli v Ljubljani je del skupine Orbital Education Group, ki se še naprej osredotoča na zagotavljanje visokokakovostnega izobraževanja v vseh šolah. Več o Britanski mednarodni šoli v Ljubljani najdete tukaj.

Britanska mednarodna šola v Ljubljani prireja virtualni dan odprtih vrat za družine, ki bi se morda želele pridružiti šoli. Virtualni dan odprtih vrat bo potekal v torek, 17. novembra, ob 10 uri. Več o tem lahko izveste tukaj.