Preskoči na glavno vsebino
Zapri

Na BISL-u se vsi predmeti, z izjemo modernih tujih jezikov, poučujejo v angleščini. Pri učencih, ki se nam pridružujejo iz celega sveta, naš EAL oddelek prevzame vznemirljivi izziv zagotavljanja znanja jezika učencem, da lahko učenci v polnosti izkoristijo svoj čas na BISL-u.

EAL poučujejo učitelji specialisti, program pa je 3-stopenjski, kar učencem omogoča podporo glede na njihove posamezne potrebe. Izboljšano znanje angleščine omogoča učencem osvajati učni načrt in šolske aktivnosti.

REZERVIRAJ TERMIN
Kot starš vedno želiš najboljše za svojega otroka. Naša hči izjemno uspeva odkar se je pridružila BISL-u. Njena samozavest je vidno zrasla, pridobila je veliko prijateljev in njena angleščina je že sedaj boljša od moje!"

Starši učenca iz 3. razreda

EAL struktura

Stopnja 3

Učenci sledijo intenzivnemu EAL programu znotraj specializiranega EAL razreda, ki poteka vzporedno glavnim predmetom. Osredotočenost je na govoru in poslušanju, da učenci pridobijo bistvene komunikacijske veščine za podporo njihove socialne integracije. Učenci sodelujejo na tudi vseh ostalih področjih učnega načrta, vključujoč specialistične predmete kot so telovadba, glasba, ples in moderni tuji jeziki (MFL), kakor tudi pri razrednih aktivnostih.

Stopnja 2

Učenci so potopljeni v večino predmetov vendar še vedno prejemajo EAL podporo v in izven glavnih razredov. Povečana neodvisnost je spodbujena preko malih skupin, ki so usmerjene k širitvi besednega zaklada, slovnici, branju in veščinam pisanja.

Stopnja 1

Učenci so v celoti integrirani v glavne predmete, vendar morda potrebujejo podporo na posameznih področjih učnega načrta. V osnovni šoli ta nivo podpore pride v obliki podpore v razredu, medtem ko se v srednji šoli izmenjuje podpora v in izven razreda.
Lekcije, ki jih študentje dobijo, so usmerjen v njihove individualne potrebe, glavni poudarek pa je akademski jezik.

EAL

EAL aktivnosti v šoli so zelo raznolike, učenje pa poteka v razredih in izven njih. Osvajanje jezika je podprto z uporabo tehnologije: naši učenci uporabljajo iPad-e za predstavitve in zgodbe ter številne izobraževalne aplikacije, igre in kvize, za vadbo njihovih jezikovnih veščin. Učenci so lahko kreativni na različne načine, ne glede na to ali se to dogaja na ekranu, na papirju ali ustno.

Ne glede na stopnjo potrebne podpore, naši specialistični učitelji za EAL delajo skupaj z učenci, da je program učenja ustrezen zahtevam učnega načrta in učenčevim osebnim potrebam.

Starši so dobrodošli na sestanku z našimi specialističnimi učitelji EAL, da zastavijo vprašanja o programu ter o otrokovem napredku.