Katherine Blundell

Katherine Blundell

Učiteljica 3A razreda

Koordinator za osnovno umetnost

Po diplomi na univerzi Wrexham je delala v vrtcu v Združenem kraljestvu, kjer je sprva vodila likovne in rokodelske dejavnosti. V tem času se je usposabljala tudi kot učiteljica TEFL.

Po odhodu iz Združenega kraljestva je potovala in delala po Evropi, preden je leta 2012 prispela v Slovenijo, kjer se je aktivno vključila v številne socialno varstvene umetniške projekte z invalidnimi odraslimi in otroškimi dobrodelnimi organizacijami po Ljubljani ter poučevala v jezikovnih šolah. Preden se je leta 2014 pridružila BISL, je eno leto delala v slovenski osnovni šoli, kjer je izvajala medpredmetni pouk angleščine.

Gospa Blundell je pred kratkim uspešno zaključila iPGCE, mednarodno priznan tečaj Univerze v Derbyju, ki ponuja globalni pogled na izobraževanje in izzive, del študija pa je posvetila vključevanju in razumevanju učnih razlik.

Blundellova v prostem času rada kolesari, potuje v tujino, kuha, ustvarja umetniška dela in vrtnari