Preskoči na glavno vsebino
Zapri

Na BISL-u je naš pristop zasnovan na najboljših osnovah britanskega in mednarodnega izobraževalnega sistema, saj ponuja sodobno, ustrezno in privlačno izobraževanje v angleščini tako za priseljene kot tudi za lokalne učence v Sloveniji. Naši učenci sledijo angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu, pri čemer so predmeti in vsebine izboljšani in raznoliki, da zadovoljijo naše mednarodne potrebe.

Angleški nacionalni učni načrt je zasnovan v enote let, ki jih imenujemo “Key Stages”. Na koncu vsake enote formalno ocenimo otrokovo uspešnost. Več informacij o vsaki enoti boste našli v spustnem seznamu spodaj, posamezne informacije učnega načrta predmeta pa s pritiskom na gumb spodaj.

Ker smo mednarodna šola v katero so vključeni učenci iz vsega sveta, imajo lahko ne angleško govoreči učenci težave in potrebujejo dodatno jezikovno pomoč, zato jim lahko priporočimo udeležbo v našem Programu angleščine kot dodatni jezik (EAL) za dvig njihovega znanja angleškega jezika, da lahko v celoti delujejo v okviru učnega načrta. Naš EAL Program deluje preko vseh enot (Key Stages) in na različnih nivojih, da ustreže individualnim potrebam in zahtevam učencev.

Kot starš vedno želiš najboljše za svojega otroka. Naša hči izjemno uspeva odkar se je pridružila BISL-u. Njena samozavest je vidno zrasla, pridobila je veliko prijateljev in njena angleščina je že sedaj boljša od moje!"


Starši učenca iz 3. razreda

Vrtec

Vrtec in priprava na šolo

za otroke med 2. in 5. letom

BISL zagotavlja skrbno, negovalno okolje, ki otrokom omogoča rast in užitek ob učenju. Učenje temelji na okvirjih angleškega nacionalnega učnega načrta za zgodnja leta s tematskim pristopom, ki ga še izboljšuje učenje s prostim tokom. Ponujamo vznemirljiv in izzivov poln učni načrt, ki temelji na našem opazovanju otrokovih potreb, interesov in faz razvoja na sedmih področjih učenja, ki otrokom omogočajo doseganje in preseganje ciljev zgodnjega učenja.

Vseh sedem področij učenja in razvoja je pomembnih in medsebojno povezanih. Tri področja pa so še posebej ključna za spodbujanje otrokove radovednosti in navdušenja nad učenjem ter za gradnjo njihove kapacitete za učenje, ustvarjanje odnosov in uspeh.

To so tri glavna področja:

 • Komunikacija in jeziki
 • Fizični razvoj
 • Osebni, socialni in čustveni razvoj

Otroci so podprti preko štirih specifičnih področij, s pomočjo katerih se krepijo tri glavna področja.

Ta področja so:

 • Pismenost
 • Matematika
 • Razumevanje sveta
 • Izrazna umetnost in oblikovanje

Otrokom je na voljo širok nabor bogatih izkušenj iz prve roke, preko katerih raziskujejo, razmišljajo kreativno in so aktivni. Naš cilj je razviti pozitiven odnos do učenja, samozavesti, komunikacije in fizičnega razvoja.

Osnovna šola

Osnovna šola

za učence stare 5 do 11 let

Naš osnovni učni načrt je obsežen, tematski in ustvarjalen, z jasnimi učnimi procesi in posebnimi učnimi cilji. Temelji na angleškem nacionalnem učnem načrtu in še dodatno izboljšan s tematskim pristopom. To zagotavlja učni program, ki je akademsko strog, a hkrati tudi vznemirljiv in aktiven. Spodbuja osebno učenje - sodelovanje, komunikacijo, vztrajnost, premišljenost in spoštovanje - ter spodbuja mednarodno miselnost - spoštovanje in razumevanje drugih perspektiv, kultur in jezikov.

5 ali 6-tedenske enote zajemajo različne teme, ki so ustrezne in primerne za različne starostne skupine. Na primer, učenje v 1. in 2. letu lahko vključuje teme, kot sta ‘Počitnice’ ali ‘Igrače’, ki otrokom omogočajo, da se sami opirajo na svoje neposredne izkušnje. Starejši otroci preučujejo bolj zapletene teme, kot sta učenje o ‘Vremenu in podnebju’ ali o ‘Človeškem telesu’.

Key Stage 1

za učence stare 5 do 7 let

Key Stage 1 (KS1) se uči s posebnim poudarkom na razvoju temeljnih predmetov pismenosti in računanja, s čimer je zagotovljeno, da so gradniki učnega učenja otrok na teh osrednjih področjih v celoti razviti in razumljeni. V sodelovanju z dejavnostmi za razvoj teh osrednjih učnih načrtov, učitelji specialist učence spoznajo s francoščino, slovenščino, plesom in glasbo. Dodatno podporo nudimo tudi učencem, katerih materni jezik ni angleščina preko našega programa angleščine kot dodatnega jezika (EAL), da bi zagotovili čim hitrejši dostop in osvajanje učnega načrta.

Vsak razred ima majhno razmerje med učitelji in učenci. To omogoča vsakemu učencu potrebno pozornost učitelja za optimizacijo učenčevega razvoja.

Key Stage 2

za učence stare 7 do 11 let

Key Stage 2 gradi na močnih temeljih postavljenih v Key Stage 1, ki pripravljajo učence na naslednjo stopnjo njihovega izobraževanja. Vsebina predmeta in pristop k poučevanju zagotavljata kontinuiteto učenja in nemoten prehod s Key Stage 1.

Na ključnem drugem koraku študentje še naprej prejemajo izkušnje z jezikovno, matematično, znanstveno, človeško, socialno, fizično, estetsko in ustvarjalno izobrazbo ter napredujejo. Predmeti oživijo s projektnim delom, predstavitvami in razstavami s poudarkom na znanosti, matematiki in drugih področjih učnega načrta.

Poleg osnovnih predmetov (angleščina, matematika, znanost in informacijska tehnologija) se učenci učijo tudi:

 • Zgodovina
 • Geografija
 • Umetnost
 • Tehnologija oblikovanja
 • Glasba
 • Telovadba, vključujoč plavanje
 • Ples
 • Slovenščina
 • Francoščina
 • PSHE (Osebna socialna in zdravstvena vzgoja)

Vašega otroka bomo redno ocenjevali s standardiziranim gradivom, objavljenim v Veliki Britaniji, ki meri dosežke učencev pri angleščini, matematiki in znanosti glede na pričakovanja v Veliki Britaniji za njihovo starost. Na vsakem koraku otrokovega razvoja spremljamo njihova področja učenja, da prepoznamo točke, kjer bo morda potreboval dodatno podporo ter bil vedno spodbujen k napredku in dodatnemu razvoju. Učenci s posebnimi sposobnostmi in nadarjenostjo so prav tako prepoznani in se jim nudijo dodatne priložnosti, ki omogočajo uspeh na njihovih močnih področjih. Dodatno podporo nudimo tudi učencem, katerih materni jezik ni angleščina, preko našega programa angleščine kot dodatnega jezika (EAL), da bi zagotovili čim hitrejši dostop in osvajanje učnega načrta.

Srednja šola

Srednja šola

za učence stare 11 do 18 let

Naš učni načrt za srednjo šolo je širok in akademsko strog učni program, ki temelji na angleškem nacionalnem učnem načrtu. Vrhunec programa so zunanji izpiti IGCSE, AS in A Level, ki diplomirajočim študentom zagotavljajo zlate standardne za vpis na univerze po vsem svetu.

Key Stage 3

za učence stare 11 do 13 let

Key Stage 3, letniki 7. - 9., zajema prehod iz bolj strukturiranega okolja osnovne šole in pripravlja učence na samostojni študij, potreben za stopnje IGCSE in A Level. Vsebina angleškega nacionalnega učnega načrta je nekoliko spremenjena, da se upošteva naše mednarodno okolje. Naš pristop temelji na razvoju osnovnih znanj in konceptov ter izgradnji trdnih temeljev za IGCSE in A Level. Vsi učenci so vključeni v program, ki vključuje širok spekter predmetov, ki vsem omogoča odkrivanje in preučevanje njihovih posebnih interesov in talentov.

Predmeti, ki so trenutno na voljo: angleščina, matematika, znanost, IKT, zgodovina, geografija, umetnost in oblikovanje, glasba, telovadba, slovenščina in francoščina (oba sta na različnih ravneh). Tujim študentom se dodatna podpora zagotavlja preko programa angleščine kot dodatnega jezika (EAL), da se zagotovi čim hitrejši dostop in osvojitev učnega načrta.

Učenci imajo vsak teden tudi tečaje državljanstva, ena lekcija pa je namenjena dejavnostim, ko lahko izbirajo med številnimi možnostmi, od razprave do plesa ali od dramske igre do skrbi za skupnost, v kateri se lahko pridružijo drugim učencem srednje šole.

Key Stage 4

za učence stare 13 do 16 let

Učni načrt Key Stage 4 v letniku 10. In 11. ponuja širino in uravnoteženost, pri čemer tečaji vodijo do certifikata IGCSE s strani CAIE (Cambridge Assessment International Education) - vodilnega svetovnega britanskega ponudnika kvalifikacij in AQA (Association of Assessations and Qualifications Alliance) - največja izpitna komisija Združenega kraljestva. Te izpite opravljajo učenci v šolah v več kot 160 državah po vsem svetu.

Da bi razvili svoje miselne sposobnosti se vse učence spodbuja, da so ustvarjalni in kažejo višjo stopnjo neodvisnosti s pomočjo učnega načrta z medpredmetnimi dejavnostmi; to so bistvene spretnosti, ki učencem omogočajo uspeh v 21. stoletju.

Učenci običajno vpišejo devet predmetov, ki vodijo na IGCSE izpite ob koncu 11. letnika. Učni načrt in oris ocenjevanja za vsak predmet je na voljo na spletni strani CAIE.

Vsi učenci delajo po osnovnem učnem načrtu, ki vključuje zunanje izpite iz angleščine kot prvega jezika (ali po potrebi kot drugega jezika), angleške literature, matematike, biologije, kemije, fizike in francoščine.

Učenci se lahko odločijo tudi za nadaljnja izpitna predmeta iz zgodovine, geografije, glasbe ter umetnosti in oblikovanja.

Te predmete izberejo učenci v tesnem posvetovanju s starši in učitelji. Učence spodbujamo k ohranjanju širokega in uravnoteženega učnega načrta, upoštevajoč njihovo pot po zaključku izpitov IGCSE.

Vsi učenci se učijo slovenščine, bodisi na ravni maternega govorca "Napredno", katerega učni načrt je podoben učnemu načrtu v državnih šolah, ali kot dodatni jezik "Osnove".

Učenci imajo tudi lekcije o državljanstvu, učnih spretnostih in telovadbi, ki ne vodijo do IGCSE izpitov.

Sodelujejo tudi v obšolskih dejavnostih, ki učencem omogočajo izzvati svoje sposobnosti zunaj učnega načrta, kot sta na primer udeležba na mednarodni nagradi za mlade, ki je v Sloveniji znana kot MEPI in nagrada vojvode Edinburškega v Veliki Britaniji.

Sixth Form

za učence stare 16 do 18 let

Zadnji dve leti v šoli in v pripravah na vpis na univerzo se naši učenci oddelka Sixth Form v 12. in 13. letniku pripravljajo na izpite AS in A od CAIE (Cambridge Assessment International Education) - vodilne svetovni ponudnik britanskih kvalifikacij in AQA (Alliance of Assessment and Qualifications Alliance) - največja izpitna komisija v Veliki Britaniji. Te izpite opravljajo učenci v šolah v več kot 160 državah celega sveta.

A Level izpiti ostajajo zlati standard za študente, ki si želijo dostopa do univerz po vsem svetu. A Level se vzame v dveh letih: prvo leto se imenuje AS, kar je enako polovici A Level. Drugo leto se imenuje Advanced Level (napredna raven).

Učenci Sixth Form BISL so se uspešno vpisali in šolali na univerzah po Evropi (vključno z Združenim kraljestvom in Slovenijo), ZDA, Bližnjim vzhodom in Jugovzhodno Azijo.

Na splošno učni načrt v Sixth Form zagotavlja, da imajo vsi naši študenti možnost izkoristiti svoj potencial. BISL zapustijo kot samozavestni, artikulirani, uspešni mladi, ki so pripravljeni pustiti svoj pečat svetu.

Pomembna prednost A Level je v tem, da ne predpisujejo katere predmete je potrebno študirati (za razliko od slovenske mature ali mednarodne mature – IB) in učencem ponujajo možnost, da se specializirajo za določeno področje (na primer znanost) ali pokrijejo široko paleto predmetov po svoji izbiri. Študentje s skrbnimi navodili učiteljev izberejo predmete, ki jim ustrezajo.

Predmeti AS in A Level, ki jih ponuja BISL vključujejo angleški jezik, angleško literaturo, matematiko, biologijo, kemijo, fiziko, računalništvo, zgodovino, geografijo, poslovne študije, ekonomijo, psihologijo, umetnost in oblikovanje ter glasbo.

Učenci navadno v 12. letniku študirajo štiri predmete AS in tri od teh predmetov opravijo na A Level v 13. letniku.

Poleg navedenega pa so posebne ure namenjene zadevam kot so veščine študija, upravljanje časa, ustrezna osebna, družbena in aktualna vprašanja ter postopek prijave za visoko šolstvo, vključno s poklicnimi nasveti, usmerjanjem tečajev, tehnikami intervjuvanja ter priprava življenjepisa.

Od naših starejših učencev pričakujemo, da bodo prevzeli vodilne vloge v šolski skupnosti. Številni sodelujejo v dejavnostih javne skupnosti v šoli in zunaj nje, nekateri pa v celoti sodelujejo tudi v Mednarodni nagradi za mlade - v Sloveniji znani kot MEPI in v Veliki Britaniji kot nagradi vojvode Edinburškega.

Učni načrti

Tukaj boste našli informacije o naših učnih načrtih za akademsko leto cele šole.

Teme cele šole

Throughout the year, in each Block, we will be showcasing various subject areas across the school. These whole school themes are designed to bring our Primary and Secondary curriculum together, with students taking part in joint activities, challenges and competitions.

BLOCKTHEME
Block 1Mathematics
Block 2Humanities
Block 3Performing Arts
Block 4Languages
Block 5English
Block 6Physical Education
Block 7Science

Osnovna šola

YEAROVERVIEW
Early Years Foundation StageEYFS Overview
Year 1Year 1 Overview
Year 2Year 2 Overview
Year 3Year 3 Overview
Year 4Year 4 Overview
Year 5Year 5 Overview
Year 6Year 6 Overview
Physical EducationPE Overview
Mathematics

helping your child at home

Addition & Subtraction

Multiplication & Division

7. razred

SUBJECTOVERVIEWTEXTBOOK/RESOURCES
EnglishYear 7 English OverviewSkills in Fiction 1by Wendy Wren and Geoff Reilly (ISBN: 9780748765423)
MathematicsYear 7 Mathematics OverviewMathematics Stage 7 For Cambridge Secondary 1 by Patrick Kivlin (ISBN: 9781408519837)
ScienceYear 7 Biology Overview

Year 7 Chemistry Overview

Year 7 Physics Overview

Complete Biology for Cambridge Secondary 1 by Pam Large (ISBN: 9780198390213)
Complete Chemistry for Cambridge 1 by Philippa Gardom Hulme (ISBN: 9780198390183)

Complete Physics for Cambridge Secondary 1 by Helen Reynolds (ISBN: 9780198390244)

Art & DesignYear 7 Art & Design OverviewN/A

BISL Art Instagram

Computer ScienceYear 7 Computer Science Overviewonline resources used throughout the KS3 course
FrenchYear 7 French OverviewStudio 1 Pupil Book (11 - 14 French) by Anneli Mclachlan and Clive Bell (ISBN: 9780435026967)
GeographyYear 7 Geography OverviewGeog.1 by Rosemarie Gallagher, 4th Edition (ISBN: 9780198393023)
HistoryYear 7 History OverviewInvasion, Plague and Murder by Aaron Wilkes (ISBN: 9780198393184)
MusicYear 7 Music OverviewOpus 1: Progression in Music 11 - 14 by Steve Block et al (ISBN: 9780435812089)
Physical EducationSecondary PE OverviewN/A

BISL Sport Instagram

PSHE & CitizenshipKey Stage 3 PSHE OverviewN/A
SloveneYear 7 Slovene Natives Overview

Year 7 Slovene Non-Natives Overview

Natives use a collection of resources given by the teacher

Non-Natives:
Čas za slovenščino 1 by Mihaela Knez et al (ISBN: 9789612377724)

8. razred

SUBJECTOVERVIEWTEXTBOOK/RESOURCES

English

Year 8 English OverviewSkills in Fiction 2 by Wendy Wren and Geoff Reilly (ISBN: 9780748769476)
MathematicsYear 8 Mathematics OverviewMathematics Stage 8 For Cambridge Secondary 1 by Patrick Kivlin (ISBN: 9781408519868)
ScienceYear 8 Biology Overview
Year 8 Chemistry Overview

Year 8 Physics Overview

Complete Biology for Cambridge Secondary 1 by Pam Large (ISBN: 9780198390213)
Complete Chemistry for Cambridge 1 by Philippa Gardom Hulme (ISBN: 9780198390183)

Complete Physics for Cambridge Secondary 1 by Helen Reynolds (ISBN: 9780198390244)

Art & DesignYear 8 Art & Design OverviewN/A

BISL Art Instagram

Computer ScienceYear 8 Computer Science OverviewOnline resources used throughout the KS3 course
FrenchYear 8 French OverviewStudio 2 Vert Pupil Book (11 - 14 French) by Clive Bell and Anneli Mclachlan (ISBN: 9780435026936)
GeographyYear 8 Geography OverviewGeog.2 by Rosemarie Gallagher, 4th Edition (ISBN: 9780198393030)
HistoryYear 8 History OverviewRenaissance, Reform, Revolution by Aaron Wilkes (ISBN: 9780198393207)
MusicYear 8 Music OverviewOpus 2: Progression in Music 11 - 14 Student Book by Marie Cherry et al (ISBN: 9780435812300)
Physical Education

Secondary PE Overview

N/A

BISL Sport Instagram

PSHE & CitizenshipKS3 Citizenship OverviewN/A
SloveneYear 8 Slovene Natives Overview

Year 8 Slovene Non-Natives Overview

Natives use a collection of resources given by the teacher

Non-Natives:
Čas za slovenščino 1 by Mihaela Knez et al (ISBN: 9789612377724)

9. razred

SUBJECTOVERVIEWTEXTBOOK/RESOURCES
EnglishYear 9 English OverviewSkills in Fiction 3 by Wendy Wren and Geoff Reilly (ISBN: 9780748769513)
MathematicsYear 9 Mathematics OverviewMathematics Stage 9 For Cambridge Secondary 1 by Patrick Kivlin (ISBN: 9781408519899)
ScienceYear 9 Biology Overview
Year 9 Chemistry Overview

Year 9 Physics Overview

Complete Biology for Cambridge Secondary 1 by Pam Large (ISBN: 9780198390213)
Complete Chemistry for Cambridge 1 by Philippa Gardom Hulme (ISBN: 9780198390183)
Complete Physics for Cambridge Secondary 1 by Helen Reynolds (ISBN: 9780198390244)
Art & DesignYear 9 Art & Design OverviewN/A
BISL Art Instagram
Computer ScienceYear 9 Computer Science Overviewonline resources used throughout the KS3 course
FrenchYear 9 French OverviewStudio 3 Rouge Pupil Book (11-14 French) by Clive Bell and Anneli Mclachlan (ISBN: 9780435026943)
GeographyYear 9 Geography OverviewGeog.3 by Rosemarie Gallagher, 4th Edition (ISBN: 9780198393047)
HistoryYear 9 History OverviewTechnology, War and Independence by Aaron Wilkes (ISBN: 9780198393214)
MusicYear 9 Music OverviewOpus 3: Progression in Music 11 - 14 by Rob Blythe et al (ISBN: 9780435812508)
Physical EducationSecondary PE OverviewN/A

BISL Sport Instagram
PSHE & CitizenshipKey Stage 3 Citizenship Overview
N/A
Slovene
Year 9 Slovene Natives Overview

Year 9 Slovene Non-Natives Overview

Natives use a collection of resources given by the teacher

Non-Natives:
Čas za slovenščino 1 by Mihaela Knez et al (ISBN: 9789612377724)
Čas za slovenščino 2 by Mihaela Knez et al (ISBN: 9789612377755)

10.-11. razred

SUBJECTOVERVIEWTEXTBOOK/RESOURCESSYLLABUS CODE
EnglishYear 10 English Overview

Year 11 English Overview

Cambridge International IGCSE First Language English Coursebook by Marian Cox (ISBN: 9781107657823)

Cambridge International IGCSE First Language English Workbook by Marian Cox (ISBN: 9781107695771)

0500

Mathematics

Year 10 Mathematics Overview

Year 11 Mathematics Overview

Cambridge IGCSE Maths Student’s Book by Chris Pearce, Revised Edition (ISBN: 9780008258898)

0580

BiologyYear 10 Biology Overview

Year 11 Biology Overview

Complete Biology for Cambridge IGCSE by Ron Pickering, Third Edition (ISBN: 9780198399117)

0610

ChemistryYear 10 Chemistry Overview

Year 11 Chemistry Overview

Complete Chemistry for Cambridge IGCSE by Richard Harwood & Ian Lodge, Fourth Edition (ISBN: 9781107615038)

0620

PhysicsYear 10 Physics Overview

Year 11 Physics Overview

Complete Physics for Cambridge IGCSE by Stephen Pople, Third Edition (ISBN: 9780198399179)

0625

Art & DesignYear 10 Art & Design OverviewN/A
BISL Art Instagram

0400

Computer ScienceYear 10 Computer Science Overview

Year 11 Computer Science Overview

Cambridge IGCSE Computer Science Coursebook by Sarah Lawrey and Donald Scott (ISBN: 9781107518698)

0478

FrenchYear 10 French Overview

Year 11 French Overview

Cambridge IGCSE French Student Book by Jean-Claude Gilles et al, Third Edition (ISBN: 9781510447554)

0520

GeographyYear 10 Geography Overview

Year 11 Geography Overview

Cambridge IGCSE and O Level Geography by Paul Guiness and Garrett Nagle, 3rd Edition (ISBN: 9781510421363)

0460

HistoryIGCSE History Overview20th Century History for Cambridge IGCSE by John Cantrell et al (ISBN: 9780199136360)

Cambridge IGCSE Modern World History: Option B by Ben Walsh (ISBN: 9781444164428)

0470

MusicYear 10 Music Overview

Year 11 Music Overview

The Right Way to Read Music: Learn the basics of music notation and theory (Paperback) by Harry and Michael Baxter (ISBN: 9780716022008)
and
Sound Foundations by James Rae & Mike Cornick (ISBN: 9783702467319)
Year 10:
0978

Year 11:
8271

Physical EducationSecondary PE OverviewN/A

BISL Sport Instagram

SloveneYear 10 Slovene Natives Overview

Year 10 Slovene Non-Natives Overview

Year 11 Slovene Natives Overview

Year 11 Slovene Non-Natives Overview

Natives use a collection of resources given by the teacher

Non-Natives:
Čas za slovenščino 2 by Mihaela Knez et al (ISBN: 9789612377755)

12.-13. razred

SUBJECTOVERVIEWTEXTBOOK/RESOURCESSYLLABUS CODE
English LanguageYear 12 English Language Overview

Year 13 English Language Overview

Cambridge International AS and A Level English Language Coursebook Second Edition (ISBN: 9781108455824)9093

English Literature

Year 12 English Literature Overview

Year 13 English Literature Overview

Cambridge International AS and A Level Literature in English Coursebook Second Edition (ISBN: 9781108457828)9695
MathematicsYear 12 Mathematics Overview

Year 13 Mathematics Overview

Year 12 & 13 Statistics Overview

Pure Mathematics 1 Coursebook by Sue Pemberton (ISBN: 9781108407144)

Pure Mathematics 2 & 3 Coursebook by Sue Pemberton (ISBN: 9781108407199)

Probability & Statistics 1 Coursebook by Dean Chalmers (ISBN: 9781108407304)

9709
BiologyYear 12 Biology Overview

Year 13 Biology Overview

Cambridge International AS and A Level Biology Coursebook by Mary Jones, Richard Fosbery, Jennifer Gregory & Dennis Taylor, Fourth Edition (ISBN: 9781107636828)9700
ChemistryYear 12 Chemistry Overview

Year 13 Chemistry Overview

Cambridge International AS and A Level Chemistry Coursebook by Lawrie Ryan & Roger Norris, Second Edition (ISBN: 9781107638457)9701
PhysicsYear 12 Physics Overview

Year 13 Physics Overview

Cambridge International AS and A Level Physics Coursebook by David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha & Richard Woodside, Second Edition (ISBN: 9781107697690)9702
Art & DesignYear 12 Art & Design OverviewN/A

BISL Art Instagram

9479
BusinessYear 12 Business Overview

Year 13 Business Overview

Cambridge International AS and A level Business Coursebook by Peter Stimpson and Alastair Farquharson, Third Edition (ISBN: 9781107677364)9609
Computer ScienceYear 12 Computer Science OverviewCambridge International AS and A Level Computer Science Coursebook by Sylvia Langfield and Dave Duddell (ISBN: 9781107546738)9608
EconomicsYear 12 Economics Overview

Year 13 Economics Overview

Cambridge International AS and A level Economics Coursebook by Colin Bamford and Susan Grant, Third Edition (ISBN: 9781107679511)9708
GeographyYear 12 Geography Overview

Year 13 Geography Overview

Cambridge International A and AS Level Geography by Paul Guiness and Garrett Nagle, 2nd Edition (ISBN: 9781471868566)9696
HistoryYear 12 History Overview

Year 13 History Overview

Cambridge International AS History 1871 - 1945 by Phil Wandsworth (ISBN: 9781107613232)9389
MusicYear 12 Music OverviewAQA AS and A Level Music Study Guide by Richard Bristow (ISBN: 9781785581557)7271
PsychologyYear 12 Psychology Overview

Year 13 Psychology Overview

Year 12:
AQA Psychology for A Level Year 1 & AS - Student Book by Cara Flanagan (ISBN: 9781908682406)

Year 13:
AQA Psychology for A Level Year 2 - Student Book by Cara Flanagan (ISBN: 9781908682413)

7181/7182

Pogosto zastavljena vprašanja

Kakšen učni načrt je pripravljen za mojega otroka na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani?

Na BISL-u učenci sledijo angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu, ki je dopolnjen in diferenciran, da zadovolji naše mednarodne potrebe. Naši starejši učenci se pripravljajo za Cambridge in AQA izpite IGCSE in A-Level.

Vsi predmeti, z izjemo slovenščine in francoščine se poučujejo v angleščini.

Katere predmete se bo moj otrok učil?

Ključne predmete računanje in pismenost se učijo vso pot od vrtca dalje do osnovne šole, izpopolnjeno s tematskim pristopom, kjer učenci pokrivajo področja znanosti, zgodovine, geografije, umetnosti, jezikov in telovadbe.

V srednji šoli učenci pokrivajo širok nabor predmetov in izbirajo določene predmete, pri katerih bodo imeli zunanje izpite IGCSE in A Level. Predmeti, ki se jih učijo v srednji šoli vključujejo angleški jezik, angleško literature, matematiko, biologijo, kemijo, fiziko, IKT, računalništvo, zgodovino, geografijo, poslovne študije, ekonomijo, psihologijo, slovenski jezik, francoski jezik, umetnost & dizajn, glasba, telovadba, državljanska vzgoja in PSHE (osebna, socialna in zdravstvena vzgoja).

Kako se bo spremljal napredek mojega otroka?

Med šolskim letom se učenčev napredek konsistentno spremlja po standardih angleškega nacionalnega učnega načrta preko sprejetih referenčnih metod in notranjega ocenjevanja.

Akademska poročila se izdajajo trikrat na študijsko leto, starši pa so vabljeni, da se udeležijo sestankov za starše vsak semester.

Moj otrok razume zgolj osnove angleščine – kako bo zmogel?

Učenci se v šolo vpisujejo iz celega sveta, marsikateri od njih ob vpisu govori le osnovno angleščino. Naši učitelji so vsi izkušeni v jezikovni podpori učencev, ki so del programa angleščine kot dodatnega jezika (EAL). Naš učni načrt je diferenciran, da zadovolji različne potrebe EAL učencev – da bi izvedeli več o našem EAL programu, prosimo obiščite EAL.

Ali bo moj otrok imel domačo nalogo?

Domača naloga je pomemben del šolskega življenja in je potrebna za utrjevanje znanja in veščin. Od vseh učencev se pričakuje, da bodo opravili domačo nalogo, ki bo letom primerna in dodeljena s strani njihovega učitelja. Mlajši učenci bodo kot del domače naloge lahko imeli tudi branje.

Ali mora moj otrok nositi uniform?

Da, na BISL-u morajo učenci nositi šolsko uniformo. Več informacij o naši unfiromi lahko poiščete tukaj.

Ali slovensko Ministrstvo za izobraževanje priznava BISL kot šolo?

Da. V juniju 2016 je bil sprejet nov zakon, ki je ovrgel prejšnje formalnosti za »šolanje na domu« slovenskih otrok starih od 6-15 let, ki so v resnici obiskovali mednarodno šolo. Ta zakon je pripoznal mednarodne izobraževalne programe (ZIMPVI– RS46/16) kot enakovredne dokončanju izobrazbe v slovenski šoli in zahteval od mednarodnih šol vključitev določenih specifičnih elementov v učni načrt, na primer vsi učenci morajo opraviti 140 ur slovenskega jezika letno. Ta novi zakon pomeni, da lahko slovenski učenci obiskujejo BISL brez skrbi, da bo to prepoznano kot sprejemljiva in enaka alternativa lokalni šoli.